szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówZapraszamy na nową odsłonę naszej strony www.zywnosc.com.pl 

 

Wstaw linię

7 marca 2017 roku odbędzie się szkolenie "Aktualne wymagania dotyczące znakowania żywności na podstawie rozporządzenia 1169/2011".

Program

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

___________________________________________________________

15-16 grudnia 2016 r. w hotelu De Silva na warszawskim Wilanowie odbyło się szkolenie „Od pola do stołu. Dobrostan zwierząt oraz zagrożenia w przemyśle paszowym i utylizacyjnym” organizowane przez Biuro Promocji Jakości przy współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynaryjnym.   

Więcej

Główny Specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji - Marta Koncewicz-Jarząb
Główny Lekarz Weterynarii - Włodzimierz Skorupski
Naczelnik Wydziału ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz Dobrostanu Zwierząt - dr Anna Hoffman
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii- Jacek Kucharski
Dyr. Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji - dr Jacek Boruta
Barbara Brzozowska z zespołem
Uczestnicy szkolenia
Główny Specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji- Krzysztof Bednarczyk
Uczestnicy szkolenia

Informacja prasowa - konferencja w Senacie "Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?"

 

W dniu 29.11.2016 r. w Senacie odbędzie się konferencja „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna”? Informujemy, że chętni do wzięcia udziału mogą zgłaszać się pod adresem e-mail: bądź telefonicznie: 22 694 91 40.

 

Więcej


 

15-16 grudnia 2016 r. odbędzie się Konferencja szkoleniowa "Od pola do stołu. Dobrostan zwierząt oraz zagrożenia w przemyśle paszowym i utylizacyjnym"

Program

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zwolenieniu z VAT


 

Wizyta chińskich mediów w Warszawie

 

W dniu 31. października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z delegacją największych mediów chińskich. Wizyta była wynikiem podpisania w czerwcu br. oświadczenia o strategicznym partnerstwie na szczeblu dyplomatycznym i gospodarczym pomiędzy prezydentem RP Andrzejem Dudą a przewodniczącym ChRL XI Jinpingiem.Więcej.
III KONGRES Bezpieczeństwa Żywności – One Health – One Way to the World już 22-23 listopada 2016 r. w Warszawie!

Kongres co roku stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami, standardów prywatnych i publicznych oraz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie w Warszawie skierowane jest do producentów i przetwórców żywności, handlu detalicznego i hurtowego, jednostek certyfikujących, urzędowej kontroli oraz przedstawicieli nauki.

 

Program kongresu.

 

Formularz zgłoszenia.

 

Dialog Obywatelski z komisarzem Vytenisem Andriukaitisem. Spotkanie w Warszawie

27.10. br. w Warszawie odbyło się spotkanie z komisarzem UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. Dialog obywatelski pod tytułem „Inwestowanie w zdrowy rozwój” zgromadził w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego blisko 200 osób.

Więcej

 


   
Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej
Uczestnicy konferencji

Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej. Podsumowanie wizyty chińskich inspektorów

27 października w Hotelu Panorama w Mszczonowie odbyła się konferencja „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej”. Tym razem spotkanie stało się okazją do podsumowania wizyty chińskich inspektorów w Polsce i wymiany doświadczeń i wiedzy w tym temacie. Patronami konferencji byli: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Agencja Rynku Rolnego, a partnerami: Unia Owocowa, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Konferencję otworzył Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kwestię „Realizacji wymagań fitosanitarnych wynikających z Protokołu chińskiegodoświadczenia PIORIN oraz wyniki audytu inspektorów AQSIQ” przedstawiła Agnieszka Sahajdak, dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Zagranicznej – GIORIN. „Środki ochrony roślin w produkcji jabłek na rynek chiński - wnioski z realizacji postanowień Protokołu” – to kolejna prelekcja, którą zreferowała Joanna Tumińska, dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki z Głównego Inspektoratu. Prof. Eberhard Makosz, prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zaznajomił zgromadzonych słuchaczy z problemami w eksporcie polskich jabłek, a dr Krzysztof Rutkowski, kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ostatnim wykładzie tego dnia przedstawił kwestię zmian jakości owoców podczas przechowywania i transportu.

Podczas konferencji odbyły się także dwa panele dyskusyjne. Moderatorem pierwszej debaty był Tadeusz Wojciechowski, redaktor naczelny „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, a uczestnikami: Monika Tyska, dyrektor Biura Wspierania Eksportu Agencji Rynku Rolnego, Witold Boguta, prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Witold Piekarniak ze Związku Sadowników RP oraz Adam Jeznach, wiceprezes Unii Owocowej Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw. Podczas spotkania panelowego nie zabrakło ciekawych dyskusji i pytań dotyczących realnych perspektyw na wysyłkę jabłek do Chin. „Przygotowywanie przesyłek do eksportu” to temat drugiej debaty, której moderatorem był Marek Marzec, prezes PPH Ewa-Bis Sp. z o.o. Do rozmowy w panelu zaproszono: prof. Eberharda Makosza, Andrzeja Chodkowskiego (GIORiN), dr. Krzysztofa Rutkowskiego oraz Zbigniewa Chołyka, prezesa Zrzeszenia Producentów Owoców „STRYJNO-SAD”. Podczas panelu poruszono kwestie traceability czy jakości jabłek.  

„Smaczku” naszemu spotkaniu w Mszczonowie dodał prof. Edward Żurawicz, dzieląc się wrażeniami ze światowej konferencji jabłkowej (odbywającej się Państwie Środka) oraz częstując uczestników jabłkami Fuji… pochodzącymi prosto z Chin.

Wszystkim prelegentom, partnerom i patronom dziękujemy za „owocną” współpracę, a uczestnikom za udział w naszej konferencji.
Od lewej: Zbigniew Chołyk, prof. Eberhard Makosz, Marek Marzec, dr Krzysztof Rutkowski oraz Andrzej Chodkowski
Od lewej: Tadeusz Wojciechowski, Monika Tyska, Witold Boguta, Witold Piekarniak i Adam Jeznach
Program

27 października 2016 r. odbędzie się Konferencja szkoleniowa "Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej"

Program

Formularz zgłoszeniowy


6-7 września 2016 r. "Wymagania dla eksportu mięsa na rynek amerykański"

Program

Formularz zgłoszeniowy


 

24 sierpnia 2016 r. w Mszczonowie odbędzie się Konferencja szkoleniowa  "Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej"

Program

Formularz zgłoszeniowy


19 lipca 2016 r. w siedzibie Biura Promocji Jakości  odbyło się szkolenie ”Wymagania eksportowe Chińskiej Republiki Ludowej dla mięsa drobiowego”.

Najświeższe informacje dotyczące specyfiki rynku chińskiego przekazali uczestnikom prowadzący: Joanna Gołębiowska - Główny Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Jacek Kucharski – Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
1. Omówienie nowych wymagań eksportowych w kontekście otwarcia rynku ChRL na rodzime produkty (zaprezentowanie i doprecyzowanie aktualnie obowiązujących norm prawnych – wprowadzone 01/10/2015).

2. Struktura i funkcje poszczególnych jednostek administracyjnych nadzoru ChRL (wyjaśnienie struktury administracyjnej celem ukazania kompetencji poszczególnych jednostek administracyjnych).
3. Sposoby i możliwości pozyskania rynku ChRL na nowe produkty (omówienie kolejności działań koniecznych do otwarcia rynku celem uruchomienia eksportu)
4. Omówienie nomenklatury charakterystycznej dla rynku chińskiego w kontekście eksportu jadalnych części drobiu grzebiącego (doprecyzowanie podziału elementów mięsa drobiowego zgodnie z normami ChRL).
5. Dobrostan drobiu jako kluczowy element pozyskiwania mięsa drobiu grzebiącego na rynek ChRL.
6. Dioksyny jako problem globalny - sposoby monitorowania jako zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem produktów dedykowanych na rynek ChRL.

Joanna Gołębiowska i Jacek Kucharski
Jacek Kucharski

Powstał Zespół do spraw reformy systemu bezpieczeństwa żywności.

W dniu 7 marca br. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności.

W skład Zespołu wchodzą :

Przewodniczący Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii,

- Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

- Wojciech Wojtyra – dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MRiRW,

- Grzegorz Wykowski – dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW,

- Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW,

- Waldemar Sochaczewski – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW,

- Tadeusz Wojciechowski – prezes Biura Promocji Jakości

Więcej


Wigilia w Biurze Promocji Jakości

18. grudnia 2015 r. w siedzibie BPJ w Warszawie, odbyło się wigilijne spotkanie Rady Programowej wydawnictwa i zaproszonych gości.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: Ewa Lech - wiceminister rolnictwa, prof. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof.Stanisław Zięba - b.minister rolnictwa, Gabriel Janowski - b.minister rolnictwa, Stanisław Berger - SGGW, Andrzej Gantner - dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, Jacek Leonkiewicz - prezes Animal by Products, Marek Przeździak - prezes Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, za-ca redaktora naczelnego Bezpieczeństwa i Higieny Żywności Grażyna Michalak oraz redaktor naczelny Tadeusz Wojciechowski. Zebrani śpiewali kolędy i rozmawiali o czekających branżę wyzwaniach w nadchodzących latach. Spotkanie uświetnił swoim występem młody baryton Aleksander Kamedulski, z którym wszyscy śpiewali kolędy.

 

2 grudnia w hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja "Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE" zorganizowana przez Biuro Promocji Jakości oraz Polski Komitet Normalizacyjny.

 

Dotyczyła ona Certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na Normę PN-EN 16636:2015-03 .

Prelegentami i uczestnikami dyskusji podczas konferencji byli : Wiceminister rolnictwa Ewa Lech, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Tomasz Schweitzer, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji Jolanta Kochańska, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych prof. Stanisław Kowalczyk, Dyrektor Rozwoju IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej Marek Marzec, Dyrektor European Qualification Alliance SCE dr Susanne Lehnert (Niemcy) oraz dr Sebastian Jarzębowski, PKN Sławomir Wilczyński, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Pest Control Tadeusz Wojciechowski, Kierownik ds. Technologii Produktów na Europę Centralną, Audytor Wiodący Tesco Agnieszka Wryk, Prezes Animal by Products – Polskiego Związku Przetwórców Jacek Leonkiewicz, Dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji dr Maria Andrzej Faliński.

 

Więcej


08.10.15 r. odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  "Czy w Polsce potrzebna jest reforma urzędowej kontroli żywności? "


- Genezę reform urzędowej kontroli jakości – przedstawił Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. o.o.


- Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności (omówienie struktury i wskazanie stanu obecnego) – przedstawił dr Paweł Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,


- Urzędowa kontrola żywności w Polsce. Problemy, zagrożenia, wyzwania – przedstawił Jacek
Leonkiewicz,
Prezes Animal By Products - Polski Związek Przetwórców.

Wideo

 

Świąteczne Życzenia od biskupa Piotra Sawczuka


Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl