szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówRok wielkiej szansy

Rok 2007 był znakomitym rokiem dla branży żywnościowej, a rok 2008 będzie... jeszcze lepszy – podkreślali uczestnicy debaty branży żywnościowej. Debatę przeprowadziliśmy w siedzibie redakcj miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywnościi.

REWO-, czy EWO-lucja

Zapraszamy do debaty: Rynek Higieny i Pest Control: Rewo, czy ewo-LUCJA. Jaka jest przyszłość polskiego rynku higieny i pest control i jego podsegmentów? Przed listopadowymi tagami EuroHiPeCo2007 dwumiesięcznik "Higiena i Pest Control" zaprasza do debaty.

Praktyczne wdrażanie systemu HACCP

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące wdrażania systemu HACCP.
Podczas szkoleń szczególny nacisk położymy na zmiany wprowadzone nową ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Liderzy po raz piaty

Zapraszamy do udziału w Piątej Edycji Programu Godła Liderzy Jakości Żywności. Program promuje firmy celujące w trosce o bezpieczeństwo produktów żywnościowych.

Liderzy Jakości Żywności to pozarządowy program, promujący przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Stanowi on wspólny projekt redakcji miesięcznika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności",...

ARiMR pomogła producentom owoców i warzyw

Grupy producentów owoców i warzyw otrzymały od ARiMR pomoc finansową w wysokości ponad 254 mln zł. Z tego ponad 19 mln zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej.

Razem silniejsi

W najnowszym numerze Bezpieczeństwa i Higieny Żywności: Doskonałe, tanie ziemie, tania siła robocza: Ukraina ma wszelkie szanse na to, by wrócić do tradycyjnej roli spichlerza Europy. Czy i jak Polska w tym może pomóc?

Problem bezpieczeństwa w obrocie żywnością

Targom EuroHiPeCo 2007 towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja „Problem bezpieczeństwa w obrocie żywnością” Gala Laureatów programu Liderzy Jakości Żywności. Patronat nad konferencją objął miesięcznik „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”. W siedzibie Polskiej Federacji Pest Control odbyło się zebranie organizacyjne przed targami.

Inspekcja sanitarna zajmie się stanem higieny w transporcie

Uporządkowanie spraw związanych z higieną, także żywienia, w transporcie zapowiada Główny Inspektor Sanitarny, Andrzej Wojtyła. Wywiad z ministrem Wojtyłą prezentujemy za najnowszym, siódmym numerem miesięcznika „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl