szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówProblem bezpieczeństwa w obrocie żywnością

Targom EuroHiPeCo 2007 towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja „Problem bezpieczeństwa w obrocie żywnością” Gala Laureatów programu Liderzy Jakości Żywności. Patronat nad konferencją objął miesięcznik „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”. W siedzibie Polskiej Federacji Pest Control odbyło się zebranie organizacyjne przed targami.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Europie pomiędzy krajami będącymi członkami Unii Europejskiej, oraz ich wschodnimi sąsiadami. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć w tym zakresie, wskazania punktów krytycznych i zagrożeń,udoskonalenia procedur, oceny stanu bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Jednym z celów konferencji będzie próba wypracowania wspólnego mianownika między różnymi systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności, procedur ich synchronizowania i rozwiązywania problemów powstających wskutek niekompatybilności tych systemów.


SILNA GRUPA
W sierpniu w siedzibie Polskiej Federacji Pest Control odbyło sie spotkanie organizacyjne przed Międzynarodowymi
Targami Higieny EuroHiPeCo 2007.

W spotkaniu uczestniczyli:
Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – Minister-Koordynator Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Europejskiej w Brukseli,
Prof. dr hab. Stanisław Berger – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,
Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP, Przewodniczący
Związku RI „Solidarność”,
Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności,
Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski – Prezes Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
Maria Laudańska – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr Ewa Lech – Główny Lekarz Weterynarii,
Prof. dr hab. Andrzej Lenart – Dziekan Wydziału Technologii Żywności SGGW,
Bartłomiej Leśniewski – Redaktor Prowadzący „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”,
Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki – Państwowy Zakład Higieny,
Marek Marzec – Menadżer ds. Zapewnienia Jakości na Europę Grupy Metro – POHiD,
Grażyna Michalak – Z-ca Redaktora Naczelnego „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”,
Andrzej Pawelczak – Dyrektor ds. PR zewnętrznego Grupy Animex Sp. z. o. o., członek rady związku "Polskie Mięso",
Janusz Rodziewcz – Dyrektor Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
Monika Rzepecka – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Dr Lucjan Szponar – Instytut Żywności i Żywienia,
Tadeusz Wojciechowski – Prezes Biura Promocji Jakości, Polskiej Federacji Pest Control, Redaktor Naczelny
„Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.

PRZYGOTOWANIA
Zaproszeni goście zadeklarowali swoją pomoc w organizacji Konferencji, a także udział reprezentowanych przez nich instytucji. – Targi i konferencja wpisują się w naszą filozofię działania, stanowią doskonałe miejsce promocji zdrowia publicznego – mówił Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceminister Rolnictwa. Sekundował mu Andrzej Babuchowski: Minister – Koordynator Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. – Chcemy, by przy okazji targów nasi goście poznali nasze dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – mówił. – Chcemy też, by konferencja była miejscem, gdzie wytyczone zostaną ramy współpracy między państwami stosującymi różne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
Wsparcie merytoryczne konferencji zapewnią Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. – Podzielimy się doświadczeniami we współpracy z inspekcjami weterynaryjnymi państw Unii i państw trzecich – zapowiada Ewa Lech, Główny Lekarz Weterynarii. Stan ogólnoświatowej debaty nad procedurami zapewnienia bezpiecznej żywności zreferują naukowcy SGGW. – A dzieją się tu sprawy ciekawe i ważne – zapewnia prof. dr hab. Andrzej Lenart – Dziekan Wydziału Technologii Żywności SGGW. – Stan prac Codexu Alimentarius przedstawią fachowcy Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Polska bardzo aktywnie uczestniczy w pracach CA, a krajowy punkt kontaktowy Codexu prowadzimy właśnie my – mówi Monika Rzepecka, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. – To będzie konferencja ważna i niezwykle potrzebna przemysłowi żywnościowemu. Nie tylko polskiemu – konkludował prof. dr hab. Jan K. Ludwicki z Państwowego Zakładu Higieny.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl