szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówPraktyczne wdrażanie systemu HACCP

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące wdrażania systemu HACCP.
Podczas szkoleń szczególny nacisk położymy na zmiany wprowadzone nową ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Harmonogram sierpniowych szkoleń:
• 8-9 sierpnia 2007 r. - Audyt wewnętrzny systemu HACCP w zakładach spożywczych.
• 20-21 sierpnia 2007 r. - Dokumentowanie systemu HACCP w zakładzie spożywczym.
• 27-28 sierpnia 2007 r. - Kontrolowanie zakładu posiadającego wdrożony system HACCP.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 06.171.1225) podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu 852/2004 r. (Dział IV, Roz. 1, art. 59). Przedsiębiorstwa działające we wszystkich sektorach, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego (produkcja, transport, handel i dystrybucja, gastronomia), z wyłączeniem jedynie podstawowej produkcji rolniczej zobowiązane są zatem do wdrożenia i stosowania pełnego siedmiostopniowego systemu HACCP. 

Powyższa ustawa wprowadza ponadto kary pieniężne (art. 103) m.in. za:
• nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania,
• wprowadzanie do obrotu jako żywności produktu niebędącego żywnością,
• niewycofywanie z obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka, środka spożywczego zepsutego lub zafałszowanego wbrew decyzji urzędowej kontroli,
• utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności.

W ramach cyklu odbyły się szkolenia:
• 26-27 III 2007 r. – Dokumentowanie systemu HACCP w zakładzie spożywczym.
• 29-30 III 2007 r. – Kontrolowanie zakładu posiadającego wdrożony system HACCP.
• 12-13 IV 2007 r. – Dokumentowanie systemu HACCP w sklepie spożywczym.
• 16-17 IV 2007 r. – Dokumentowanie systemu HACCP w zakładzie spożywczym.
• 19-20 IV 2007 r. – Kontrolowanie zakładu posiadającego wdrożony system HACCP.
• 9 - 10 VII 2007 r. - Dokumentowanie systemu HACCP w zakładzie spożywczym.

MIEJSCE SZKOLEŃ
Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o.
ul. Resorowa 10, Warszawa

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu (022) 55 00 700
ZAPRASZAMY!!!

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl