szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówARiMR pomogła producentom owoców i warzyw

Grupy producentów owoców i warzyw otrzymały od ARiMR pomoc finansową w wysokości ponad 254 mln zł. Z tego ponad 19 mln zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej.

Około 235 mln zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci warzyw i owoców wydali na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Jednocześnie agencja wypłaciła ponad 1,3 mln zł na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartości produktów sprzedanych przez grupę.

Warunkiem otrzymania przez grupę producentów pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej jest spełnianie kryteriów wstępnego uznania oraz realizacja zatwierdzonego przez marszałka województwa planu dochodzenia do uznania za organizację producentów.

Źródło: PortalSpożywczy

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl