szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówPrawie co dziesiąty produkt jest złej jakości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała dane dotyczące kontroli jakości produktów spożywczych za rok 2008. Okazało się, że 9,4 proc. badanych wyrobów nie spełnia wymagań stawionych przez przepisy bądź jest niezgodna z deklaracjami samych producentów.

Niepokojące są także dane dotyczące oznakowania produktów rolno-spożywczych. Aż 35 proc. badanych pod tym kątem wyrobów wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji. IJHARS w 2008 roku łącznie przeprowadziła 54.147 kontroli, z czego 9.067 dotyczyło jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym, a 45.080 w obrocie z zagranicą. Z ogólnej liczby kontroli na rynku krajowym aż 8.047 zrealizowano jako działania planowane, zatwierdzone przez Głównego Inspektora, natomiast 1.020 miało charakter doraźny – w tym 306 odbyło się na polecenie Głównego Inspektora, a 630 z inicjatywy wojewódzkich inspektorów. 84 kontrole to efekt rozpatrzenia skarg skierowanych do IJHARS.
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obejmuje 3 obszary: ocenę organoleptyczną, oznaczenie parametrów fizykochemicznych (jak np. potwierdzanie składu produktów, wilgotność, kwasowość, zawartość konserwantów) oraz znakowanie produktów. Każdy raport z przeprowadzonej kontroli odnosi się właśnie do tych trzech obszarów. Za wykryte uchybienia grożą różne sankcje. W ubiegłym roku między innymi skierowano 273 wnioski do organów kontroli finansowej o odprowadzenie do budżetu Państwa przez skontrolowanych przedsiębiorców na łączną sumę 1.429.117 zł.


Podsumowanie:
1) 9,4 proc. skontrolowanych partii wyrobów miało jakość niezgodną z przepisami o jakości handlowej oraz z deklaracją producenta. Najczęściej kwestionowano jakość handlową: tłuszczu mlecznego (41 proc.), mleka pasteryzowanego (38 proc.), bułki tartej (27,6 proc.), ziemniaków (24 proc.), ryb i przetworów rybnych (20,2 proc.).
2) 31 proc. partii świeżych owoców i warzyw skontrolowanych na rynku krajowym było niezgodnych ze standardami UE.
3) 35 proc. skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych. Najwięcej zastrzeżeń w tym zakresie dotyczyło: przetworów z mięsa czerwonego (52 proc. skontrolowanych partii), herbatek owocowych (49 proc.), ryb i przetworów rybnych (48 proc.), pieczywa (46,4 proc.), fermentowanych napojów winiarskich (45 proc.), makaronów (43,1 proc.), herbaty (43 proc.), mieszanek kawy z kawą zbożową (43 proc.), przetworów mięsnych (41 proc.), koncentratów spożywczych (41 proc.), kawy rozpuszczalnej (35 proc.) oraz zabielaczy do kawy (35 proc.) i majonezu (34 proc.).
4) 41,5 proc. partii jaj (283,6 tys. szt.) nie spełniało wymagań w zakresie znakowania opakowań jednostkowych. Zakwestionowane zostały również oznakowania 19 proc. partii (128,6 tys. szt.) w opakowaniach zbiorczych oraz 4,2 proc. partii (65,0 tys. szt.) w zakresie wymagań znakowania jaj kodem producenta.

Dane: IJHRS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl