szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówWyprawa do Kraju Środka

Delegacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem podsekretarza stanu Mariana Zalewskiego w dniach 4-9 września odwiedziła Chiny. Głównym jej celem było przyspieszenie działań prowadzących do umożliwienia eksportu mięsa drobiowego i jego produktów, mięsa wieprzowego i jego produktów oraz koni i mięsa końskiego.

W trakcie wizyty miały miejsce spotkania w Administracji Certyfikującej i Akredytującej (CNCA) (delegacji ChRL przewodniczył wiceminister Wang Daning), Administracji Ogólnej ds. Nadzoru Jakości, Kontroli i Kwarantanny (AQSIQ) (delegacji przewodniczył Wei Chuanzhong) oraz w Ministerstwie Rolnictwa ChRL (delegacji przewodniczył wiceminister Pan Niu Dun). W CNCA omówiono kwestie dotyczące dopuszczenia do rynku chińskiego mięsa drobiowego z Polski. Strony uzgodniły termin wizyty inspektorów chińskich w Polsce w I kwartale 2010 r. Celem wizyty będzie kontrola zatwierdzająca zakłady ubiegające się o eksport do Chin produktów drobiarskich. Rozmowy w AQSIQ dotyczyły zakończenia następnego etapu procedury zatwierdzającej polskie przedsiębiorstwa na eksport mięsa wieprzowego do ChRL. Stronie chińskiej przekazano odpowiedź na raport z inspekcji ekspertów chińskich w Polsce. Strona chińska wyraziła wolę jak najszybszego zakończenia prac związanych z podpisaniem stosownego porozumienia, które umożliwi zatwierdzanie polskich zakładów do eksportu mięsa czerwonego do Chin.

W Ministerstwie Rolnictwa ChRL kompleksowo omówiono wszystkie zagadnienia w zakresie współpracy bilateralnej. Zaproponowano nowe kierunki współpracy, również dotyczące targów rolnych Polagra Food 2009 oraz ustalono, że IV Posiedzenie Grupy Roboczej ds. rolnictwa i gospodarki żywnościowej odbędzie się 5 października 2009 r., w Warszawie.

Członkowie delegacji uczestniczyli także w 7. Międzynarodowych Targach Przemysłu Mięsnego CIMIE 2009 w Qingdao w prowincji Shandong. W trakcie wizyty podsekretarz stanu Marian Zalewski odbył szereg spotkań m.in. z prezydentem China Meat Association Li ShuiLongiem, na którym omówiono możliwości eksportowe strony polskiej oraz Burmistrzem i jego zastępcą miasta Qingdao, współorganizatora targów. Omówiono możliwości współpracy pomiędzy prowincją Shandong oraz stroną polską. Wizyta obejmowała również spotkanie w przedsiębiorstwie Lovol, zajmującym się produkcją maszyn wykorzystywanych w rolnictwie. Omówiono ewentualne możliwości współpracy w zakresie wspólnej produkcji komponentów do ww. maszyn.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl