szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówKomisje już pracują

1 grudnia Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ogłosił skład dziewięciu komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Powstały one na podstawie Ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która weszła w życie w dniu 1 lipca br. Akty powołania członkom komisji wręczył podsekretarz stanu Artur Ławniczak. – Fundusze stwarzają okazję do nawiązania dobrej współpracy producentów i przetwórców. Musimy działać wspólnie, aby odnieść sukces na zagranicznych rynkach – stwierdził.Warto dodać, że w skład komisji zarządzających wchodzą przedstawiciele poszczególnych branż – po czterech przedstawicieli producentów i czterech przetwórców oraz po jednym przedstawicielu izb rolniczych.
Jaki jest cel stworzenia funduszy promocji? Po pierwsze, wspieranie marketingu, a także wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. To odpowiedź na postulaty branż. Producenci i przetwórcy oczekiwali od ministra rolnictwa i rozwoju wsi podjęcia działań na rzecz stworzenia mechanizmu zapewniającego skuteczną promocję branżową. Ta zaś miała doprowadzić do wzrostu sprzedaży polskich produktów rolnych i zdobycia trwałych rynków zbytu, poprawy jakości produkowanych wyrobów oraz integracji branżowa. Stworzono zatem Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego oraz Fundusz Promocji Ryb. Po I kwartale funkcjonowania funduszy promocji ustawa pozwoliła na zgromadzenie około 11 500 000 zł.

Źródło: MRiRW

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl