szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówWarzywa i owoce pod lupą IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przebadała kolejną grupę produktów. Tym razem kontrola jakości handlowej dotyczyła świeżych owoców, warzyw oraz pieczarek i koncentrowała się na artykułach znajdujących się w handlu detalicznym. Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli dotyczyły przede wszystkim znakowania artykułów.

Kontrolowane partie były oznakowane w sposób niekompletny. Na opakowaniach lub tabliczkach umieszczonych w pobliżu świeżych owoców, warzyw i pieczarek brakowało informacji dotyczących charakterystyki jakościowej oraz kraju pochodzenia. Ponadto w przypadku 49 partii stwierdzono całkowity brak oznakowania. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w przypadku 30 proc. wszystkich skontrolowanych partii, podczas gdy kontrole przeprowadzone w I kwartale 2009 r. wykazały nieprawidłowości w przypadku 22 proc. partii świeżych owoców i warzyw. Wzrost liczby partii nieprawidłowo oznakowanych wynika z faktu, że kontrole przeprowadzone były w handlu detalicznym, tj. w małych, średnich, dużych sklepach oraz hiper- i supermarketach, często kontrolowanych po raz pierwszy. Właściciele tych sklepów nie byli świadomi obowiązku przestrzegania wymagań norm handlowych, zwłaszcza odnośnie znakowania świeżych owoców i warzyw.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw oraz pieczarek skontrolowanych w II kwartale 2009 r. w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości i prezentacji była na niższym poziomie niż w ubiegłym kwartale. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowiły 0,2-5 proc. liczby partii oraz ok. 1-2 proc. masy partii. Analizując wyniki kontroli odnośnie poszczególnych skontrolowanych gatunków, należy zaznaczyć, że gatunki priorytetowe kontrolowane w II kwartale 2009 r., takie jak truskawki, sałata i ogórki pochodzenia krajowego – wykazały znacznie więcej nieprawidłowości odnośnie jakości handlowej niż te same owoce i warzywa pochodzące z innych krajów UE oraz krajów trzecich. Podczas kontroli ogórków krajowych nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 41 proc. liczby partii i 26 proc. masy partii, a w przypadku ogórków pochodzących z Hiszpanii i Holandii, odpowiednio 12 proc. liczby partii i 1 proc. masy partii.

Wyniki kontroli pieczarek przeprowadzonej w II kwartale 2008 r. były zbliżone do wyników tegorocznej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone w 2008 r. stanowiły 30 proc. partii i 7 proc. masy partii, a w 2009 r. odpowiednio 23 proc. partii i 7 proc. masy partii. Skontrolowane pieczarki z wyjątkiem jednej partii były pochodzenia krajowego.

Na podstawie analizy wyników kontroli przeprowadzonej w II kwartale 2009 r. zalecane są kolejne, konsekwentne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz pieczarek, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów pochodzenia krajowego wprowadzanych do obrotu na etapie sprzedaży detalicznej. Ponadto od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie wymagań jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw. Kontrole zgodności ze szczegółowymi normami handlowymi obejmą jedynie 10 gatunków świeżych owoców i warzyw, tj. jabłka, gruszki, owoce cytrusowe, owoce kiwi, brzoskwinie i nektaryny, truskawki, winogrona, sałatę, paprykę i pomidory. Pozostałe gatunki sektora objęte są wymaganiami ogólnej normy handlowej, w której wymagania odnośnie znakowania zostały znacznie uproszczone. Podstawową wymaganą informacją jest podanie pełnej nazwy kraju pochodzenia. W związku z powyższym, podczas kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw należy zwracać szczególną uwagę na kompletne oznakowanie gatunków objętych szczegółowymi normami handlowymi oraz na podanie informacji odnośnie kraju pochodzenia w przypadku pozostałych gatunków sektora świeżych owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu na rynku wewnętrznym.

Źródło: IJHARS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl