szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówJakość wypieków

IJHARS objęła kontrolą pieczywo i bułkę tartą. Celem Inspekcji było sprawdzenie oznakowania pieczywa oraz jakości handlowej bułki tartej, w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych i oznakowania opakowań. Na podstawie dokumentacji zakładowej sprawdzono również surowce stosowane do produkcji pieczywa oraz bułki tartej.

Ogółem skontrolowano 73 piekarnie (8,7 proc. podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS, które przeprowadziły kontrolę w tym zakresie). Jakość bułki tartej sprawdzono w 27 podmiotach, czyli w prawie co trzeciej piekarni produkującej pieczywo.

W porównaniu do wyników kontroli tego samego rodzaju produktów zrealizowanej w I kwartale 2009 r. przez wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie i Szczecinie, można zaobserwować poprawę jakości bułki tartej w zakresie parametrów fizykochemicznych (o 6,5 p.p.), na co wskazuje zmniejszenie się udziału partii bułki tartej o niewłaściwych parametrach fizykochemicznych, przy jednoczesnym wzroście udziału partii bułki tartej nieprawidłowo oznakowanych (o 9,8 p.p.) oraz pieczywa nieprawidłowo oznakowanego (o 24,8 p.p.).

Jakość bułki tartej kwestionowano głównie z powodu niewłaściwych parametrów fizykochemicznych, tj. zawyżonej zawartości tłuszczu, obecności niedopuszczalnych ziaren maku i cząstek dodatków cukierniczych oraz strzępek papieru, a także zawyżonej wilgotności i braku trwałości produktu. Nie wniesiono natomiast zastrzeżeń w zakresie cech organoleptycznych. W pojedynczych partiach bułki tartej wykazano zaniżony stopień rozdrobnienia, zawyżoną zawartość popiołu oraz zawyżoną zawartość cukrów ogółem.

Nadal utrzymujący się na wysokim poziomie procentowy udział partii produktów nieprawidłowo oznakowanych 51,8 proc. – w przypadku pieczywa – oraz 35,5 proc. w przypadku bułki tartej, wskazuje na potrzebę kontynuacji kontroli jakości handlowej tych produktów przez Inspekcję JHARS w roku 2009.

Źródło: IJHARS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl