szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówIJHARS podsumowała pierwszą połowę 2009 roku

W pierwszych 6 miesiącach 2009 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła łącznie 31 666 kontroli, z czego 4 189 na rynku krajowym oraz 27 477 kontroli w obrocie z zagranicą.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2009 r. skontrolowano m.in. jakość handlową pieczywa, świeżych owoców i warzyw, artykułów mlecznych, przetworów rybnych, makaronów, przetworów mięsnych, wina gronowego, oliwy z oliwek. Podstawę prawną stanowiła znowelizowana ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązująca od 18 grudnia 2008 r. oraz ponad 100 innych przepisów polskich i unijnych.

W 2009 r. do 30 czerwca IJHARS przeprowadziła także kontrole na wniosek producentów i wydała 23 świadectwa jakości dla rogala świętomarcińskiego (Chronione oznaczenie geograficzne). Świadectwa potwierdzają, że produkt został wytworzony zgodnie z zasadami określonymi w jego specyfikacji, która była podstawą do rejestracji nazwy przez Komisję Europejską.

W tym samym okresie IJHARS przeprowadziła 9 kontroli w siedzibach jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym. W ramach czynności sprawdzających, związanych z monitorowaniem przez WIJHARS prawidłowości kontroli wykonywanych u producentów przez inspektorów jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, w 2009 r. (do dnia 31.07.09 r.) przeprowadzono czynności sprawdzające w 41 przetwórnie i/lub importerów oraz 116 producentów rolnych. W I półroczu 2009 r. Główny Inspektor JHARS wydał trzem importerom, w drodze decyzji administracyjnej, 3 upoważnienia do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich niewymienionych na liście stanowiącej załącznik III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1235/2008. Jednemu importerowi została wydana decyzja odmowna. Ponadto przeprowadzono 171 kontroli ex-post (tj. 19 kontroli planowych i 152 kontroli krzyżowych-krajowych).

Źródło: IJHARS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl