szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówLiderzy Polskiego Eksportu

10 czerwca poznaliśmy listę Liderów Polskiego Eksportu. Nagrodę za rok 2009 przyznano w warszawskim hotelu Mariott w trakcie V Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicepremier i Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, oraz Minister Rolnictwa – Marek Sawicki.

Głównym tematem V Konferencji były sprawy polskiego eksportu w dobie kryzysu światowej gospodarki. Omawiano stojące przed nim szanse, wyzwania, a także zagrożenia i dylematy. Całemu wydarzeniu przewodniczył Mieczysław Twaróg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. W trakcie konferencji głos zabierali również honorowi patroni. Wicepremier i Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, przedstawił kierunki geograficzne i branżowe rozwoju polskiego eksportu z uwzględnieniem warunków panujących w kryzysie gospodarczym. W swojej wypowiedzi Premier podkreślił konieczność współdziałania poszczególnych resortów odpowiedzialnych m.in. za promocję i rozwój eksportu. Efektem tej współpracy ma być zagwarantowanie firmom pełnego wsparcia ze strony administracji. Wskazana została oprócz tego konieczność monitorowania wszelkich działań w zakresie eksportu polskich towarów. Waldemar Pawlak przy tej okazji przypomniał o ułatwieniach, jakie polscy przedsiębiorcy zyskali dzięki nowelizacji prawa dewizowego. Nowe przepisy umożliwiają bowiem swobodne prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych, bez konieczności przeliczania na polskiego złotego. Ułatwia to dokonywanie płatnościami pomiędzy kontrahentami oraz pozwala eksporterom ograniczyć ryzyko kursowe.

W trakcie V Konferencji głos zabrał również Marian Zalewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego w dobie światowego kryzysu. Wystąpił także Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta RP. Przekazał on uczestnikom wydarzenia „Przesłanie Prezydenta RP do uczestników Konferencji”. W trakcie specjalnego panelu pośród innych tematów przedstawiono natomiast diagnozy rozwoju eksportu rolno-spożywczego. Prezentacji takiej dokonał dr Jan Przystupa. Bardzo istotne zagadnienia związane ze światowym kryzysem i jego wpływem na polską gospodarkę przedstawił Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko. Podkreślił on konieczność większej dywersyfikacji rynków zbytu i współpracy, w tym z rynkami pozaeuropejskimi. Polska obecnie koncentruje się na rynkach unijnych, które stanowią około 20 proc. gospodarki świata i aż a 80 proc. polskiego eksportu. Model ten został uznany za niewłaściwy i niesłusznie uznawany za docelowy. W głosach ekspertów zwracano także uwagę na rynki krajów wschodnich w tym Ukrainy, Rosji i Białorusi, a także na rynek chiński. Postulowano, abyśmy w tym obszarze byli bardziej aktywni, bez względu na objawy głębokiego kryzysu w krajach wschodnich, przy zachowaniu jednak niezbędnej przezorności wobec istniejącego ryzyka, związanego zwłaszcza z płatnościami. W tym zakresie aktualne warunki współpracy z Rosją i Ukrainą przedstawili: Radca Ekonomiczny Ambasady RP w Moskwie, Jerzy Rutkowski, oraz b. Radca Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, Mikołaj Oniszczuk.

Oprócz wyżej wymienionych osób w konferencji udział wzięli m.in.: Jarosław Pawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa; Andrzej Iskra, Burmistrz Staszowa; Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor Instytutu Badań Rynku i Koniunktur; Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Jerzy Rutkowski, Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Radca Ambasady RP w Moskwie.

Podczas V Konferencji miało miejsce także uroczyste wręczenie medali „Lider Polskiego Eksportu Roku 2009”. Dokonał tego Premier Waldemar Pawlak, a wśród wyróżnionych firm związanych z branżą żywnościową znalazły się m.in.: AGROFRUKT Sp. z o.o; Białuty Rolnicza Spółdzielnia; HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.; OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZRSKA w Pajęcznie; Spółdzielnia Dostawców Mleka Wieluń; Zakłady Przemysłu Cukierniczego Milanówek; MOKATE Sp. z o.o.; Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy SA; Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie; SuperDrop S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie; Sokołów S.A.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl