szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówRanking Agro Trendy 2009

14 października w warszawskiej restauracji Villa Foksal odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji rankingu zakładów mleczarskich „Agro Trendy”. Przy okazji tego podsumowania zorganizowana został również konferencja na temat „Przyszłość branży mleczarskiej: szanse i zagrożenia”. Spotkanie otworzył Marek Sawicki.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, który nawiązał do ostatniej wizyty w Wiedniu, a także planowanego spotkania w Luksemburgu i prowadzonych tam rozmów na temat kondycji branży mleczarskiej.

280 mln euro na mleczarstwo
Minister zaproponował pierwszy przegląd rynku mlecznego w roku 2012 i sformułowanie rekomendacji działań do roku 2015 i następnych. Marek Sawicki nie ukrywał, że w związku z rozpoczynającą się w 2012 r. prezydencją Węgier i Polski obserwuje się tendencje do rozstrzygania wielu kwestii już za prezydencji duńskiej.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na fakt, że pojawiają się już głosy za koniecznością ulepszenia postanowień z 2003 r. odnośnie do branży mleczarskiej. Zdaniem Sawickiego, konieczne jest czasowe podtrzymanie cen i zakupów interwencyjnych na mleko i jego przetwory, a także zadeklarowane przez Komisję Europejską 280 mln euro przeznaczyć w całości na ten cel, stworzenie dodatkowego funduszu na rzecz poprawy sytuacji na rynku mlecznym. – Potencjał naszego rynku mleczarskiego jest duży, trzeba go tylko umiejętnie wykorzystać – podsumował swoje wystąpienie Marek Sawicki.

Szklanka mleka
Z kolei Władysław Łukasik, prezes Agencji Rynku Rolnego, skoncentrował się na programie „Szklanka mleka” jako jednym z 80 projektów realizowanych przez agencję jako instytucję płatniczą. Prezes wspomniał o rosnącej koncentracji wśród gospodarstw produkujących mleko, a także o znaczeniu projektów promujących spożycie mleka w Polsce wobec złych nawyków żywieniowych oraz problemów zdrowotnych wynikających z niedoboru wapnia w diecie Polaków. Łukasik wymienił także inne instrumenty działania ARR: zakupy interwencyjne, system kwotowania, fundusze pomocowe dla mleczarstwa i ośmiu innych branż.
Niemałe kontrowersje wzbudziła wypowiedź Wiesława Wasilewskiego z firmy Big-Pol Fundusze Pomocowe na temat „Dotacje w praktyce – PROW”.

PROW – za i przeciw
Choć zauważył, że składane przez rolników wnioski są coraz lepsze, a obsługa ARR coraz szybsza, nie omieszkał zwrócić uwagi na niedociągnięcia PROW, ze szczególnym uwzględnieniem Działania 123 Zwiększenie wartości dodanej. Zarysował perspektywy rozwoju PROW – zmniejszenie puli środków, faworyzowanie grup producenckich, obniżenie maksymalnej kwoty pomocy dla jednego podmiotu, ograniczenie liczby wspieranych sektorów, zmniejszenie zakresu kosztów kwalifikowanych.
Wystąpienie wywołało replikę ze strony ministra rolnictwa. Zwrócił on uwagę na ograniczone środki, jakimi dysponuje resort i sam program, a także na fakt, że Polska nie jest potęgą gospodarczą, która może się równać z Zachodem. Do tego specyficzna struktura naszych gospodarstw nie pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie środków pomocowych.

Rentowne – mimo wszystko
Podczas konferencji wypowiadał się również m.in. Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor ochrony środowiska, który poinformował o przyznawanych coraz częściej certyfikatach czystości ekologicznej, potwierdzających zgodność z prawem unijnym, jeśli chodzi o działalność zgodną z ochroną środowiska (emisja CO2, redukcja ścieków i zanieczyszczeń, odpadów).
Jako ostatnia przed ogłoszeniem wyników rywalizacji mleczarń głos zabrała dr Jadwiga Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Podkreśliła, że mimo dekoniunktury na światowym rynku i znacznie niższych cen uzyskiwanych w eksporcie niż w rekordowym 2007 r. uczestnicy rankingu zdołali uzyskać blisko 4-proc. wzrost wartości sprzedaży, podczas gdy cała branża odnotowała jej spadek. Najlepszy ze sklasyfikowanych zakładów zwiększył swą sprzedaż aż o ponad 22 procent. Uczestnicy rankingu zdołali także znacznie poprawić rentowność przetwórstwa mleka.

Klasyfikacja Generalna:
1. Danone Sp. z o.o.
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
3. Spółdzielnia Mleczarska Gostyń
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków
6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej
7. Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej
10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Chojnice

Lider Ekspansji:
1. DANONE Sp. z o.o.
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków

Lider Eksportu:
1. DANONE Sp. z o.o.
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu

Lider Efektywności:
1. DANONE Sp. z o.o.
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Lider Dotacji:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków
3. Spółdzielnia Mleczarska Gostyń

Anna Zarębska

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl