szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówIJHARS skontrolowała makaron

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową oraz prawidłowość znakowania makaronu. W trakcie kontroli brano pod uwagę zgodność z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta, a także jakości surowców stosowanych do jego produkcji.

Kontrolę znakowania przeprowadzono w 74 zakładach (35,6 proc. zakładów tej branży znajdujących się w ewidencji WIJHARS), natomiast próbki do badań pobrano w 71 zakładach (34,1 proc. podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS). Do kontroli wytypowano podmioty, które nie były kontrolowane oraz jednostki, w których wyniki wcześniejszych kontroli wykazały nieprawidłowości.

W zakresie oceny organoleptycznej i oznaczania parametrów fizykochemicznych zadeklarowanych przez producenta kontrolą objęto 161 partii makaronu o łącznej masie 82,1 t. Natomiast w zakresie znakowania – 227 partii makaronu o łącznej masie 111,1 t.

Makaron najczęściej nie odpowiadał deklaracji producenta z powodu niewłaściwych cech organoleptycznych przed i po ugotowaniu oraz parametrów fizykochemicznych głównie zaniżonej zawartości tłuszczu w makaronach produkowanych z dodatkiem jaj. Nadal utrzymuje się wysoki procent nieprawidłowości w zakresie znakowania (47,1 proc. skontrolowanych partii), dotyczący rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi na opakowaniu, a jakością oferowanego do sprzedaży produktu.

W związku z obserwowaną tendencją wzrostową nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych i znakowania IJHARS będzie prowadzić systematyczne kontrole jakości handlowej makaronu ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów.

W porównaniu z wynikami kontroli jakości handlowej makaronu przeprowadzonej przez IJHARS w III kwartale 2008 r. wzrósł:
• o 4,5 punktu procentowego udział partii z nieprawidłowościami dotyczącymi cech jakościowych (z 14,1 proc. w III kwartale 2008 r. do 18,6 proc. w II kwartale 2009 r.)
• o 4,0 punkty procentowe udział partii niewłaściwie oznakowanych (43,1 proc. w III kwartale 2008 r. do 47,1 proc. w II kwartale 2009 r.).

Źródło: IJHARS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl