szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówMinister rozmawia w Unii o mleku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki, uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Wśród głównych tematów dyskusji znalzały się sytuacja na rynku mleka oraz poprawa efektywności łańcucha żywnościowego.

Na początku posiedzenia, zgodnie z agendą, Komisarz ds. Rolnych Mariann Fischer Boel przedstawiła informacje dotyczące prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego. Komisarz podkreśliła, że Komisja Europejska chce szybko wdrożyć zalecenia Grupy oraz wskazała, że uczestnictwo państw członkowskich jest niezbędne, by poprawić efektywność w całym łańcuchu żywnościowym we Wspólnocie.

Została zaznaczona także asymetria siły przetargowej pomiędzy uczestnikami łańcucha żywnościowego: producentami, przetwórcami i handlem. Jako kwestię sporną komisarz wskazała siłę przetargową wielkich sieci w tworzeniu cen. Podkreśliła także, że należy zbadać, jak rozkłada się podział wytworzonej wartości dodanej pomiędzy uczestnikami łańcucha żywnościowego. Poprawa efektywności całego łańcucha żywnościowego wpłynie, wg komisarz, na poprawę dochodów producentów i przetwórców. Uważa on, że „bodziec polityczny jest potrzebny do realizacji tych działań, gdyż wszyscy z badania tej sytuacji mogą skorzystać.”

W trakcie dyskusji stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie działań mających na celu poprawę efektywności w całym łańcuchu żywnościowym poparło osiem państw (Holandia, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Słowenia, Niemcy, Austria, Polska). Drugim istotnym tematem dyskusji na posiedzeniu Rady Ministrów był raport Komisji Europejskiej dotyczący obecnej, trudnej sytuacji na rynku mleka oraz propozycji działań poprawiających w krótkim i dłuższym okresie sytuację na tym rynku. Ministrowie wskazywali, że raport Komisji dobrze odzwierciedla obecną sytuację na rynku przetworów mlecznych, jednak podejmowane działania przez Komisję Europejską są dalece niewystarczające i nieadekwatne do obecnej trudnej sytuacji, jaka ma miejsce na rynku mleka we wszystkich krajach.

Minister Sawicki złożył wniosek formalny o zmianę przepisów umożliwiających zamianę kwot mlecznych ze sprzedaży bezpośredniej na sprzedaż hurtową. Ponadto zwrócił się do ministrów o poparcie polskiego postulatu w zakresie stosowania dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku na paszę oraz na kazeinę. Polskie propozycje zostały poparte przez wiele państw członkowskich. Minister Sawicki złożył również wniosek formalny zawierający propozycje działań KE w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych dotyczące poprawy sytuacji na rynku zbóż. Wniosek poparły następujące kraje: Węgry, Austria, Finlandia, Słowacja, Grecja, Bułgaria, Estonia.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl