szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówPoznaj Dobrą Żywność
Laureaci 2009

Tegoroczna gala wręczenia znaków Poznaj Dobrą Żywność odbyła się 7 grudnia. Znaki przyznano 223 produktom: mleczarskim, słodyczom, świeżym i przetworzonym owocom i warzywom, wędlinom, wyrobom garmażeryjnym oraz alkoholom.
Od początku działania programu „PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność” (2004 r.) znaki otrzymało ponad 600 wyrobów spożywczych. Przy czym prawo do używania na opakowaniach znaku Poznaj Dobrą Żywność minister rolnictwa i rozwoju wsi przyznaje tylko tym wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez kolegium naukowe do spraw jakości produktów żywnościowych.
Znak – umieszczony na opakowaniu – jest informacją dla konsumentów, że dany produkt spełnia najwyższe kryteria pod względem jakości, warunków produkcji oraz użytych surowców.
Otwierając galę, Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podkreślił: – W handlu produktami rolno-spożywczymi mamy saldo dodatnie, na poziomie ok. 2 mld euro, podczas gdy w innych działach gospodarki pozostaje ono ujemne. 20 proc. naszego eksportu stanowią produkty żywnościowe, a 80 proc. wysyłane jest na rynki unijne. Musimy jednak zabiegać o rynki trzecie. Poprawiliśmy relacje z rynkami rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Teraz prowadzimy intensywne działania zabiegając o dalsze, trudne, ale ciekawe i duże rynki. Wzrastająca produkcja rolna w Europie zmusiła nas do poszukiwania konsumenta poza Europą. Chcemy, aby nasze produkty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność trafiły na rynki chiński, koreański, singapurski i wietnamski. Obronią się tam jakością.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Lista produktów które w dniu dzisiejszym otrzymały znak „PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność”

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl