szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówUrzędowa kontrola żywności a nadzór właścicielski

90 osób wzięło w udział w konferencji szkoleniowej "Urzędowa kontrola żywności a nadzór właścicielski", która odbyła się w dniach 13-14.06.2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie.

Uczestnicy konferencji reprezentowali wojewódzkie i powiatowe inspekcje weterynaryjne, inspekcje sanitarne, jakości handlowej, zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarnie, zakłady piekarniczo-cukiernicze, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.
Konferencja szkoleniowa rozpoczęła się od debaty na temat zakażeń bakterią E. coli w Niemczech. Panel dyskusyjny poprowadził Tadeusz Wojciechowski, prezes Biura Promocji Jakości Sp. z o.o. W dyskusji udział wzięli prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; prof. Stanisław Berger, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; prof. Mieczysław Obiedziński, Wydział Nauk o Żywność SGGW; dr Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Dyskutujący rozważali kwestie:
• "Dlaczego Hiszpanie zostali posądzeni przez Niemców o skażenie ogórków bakterią E. coli?"
• "Czy zawiódł system identyfikowalności – traceability?"
• "Czy Polacy mają więcej szczęścia, czy lepszy system monitorowania żywności?"
• "Czy afera z E. coli jest ciosem w żywność ekologiczną?"
Panel wywołał interesującą dyskusję, którą z zaciekawieniem obserwowali uczestnicy konferencji.

Podczas konferencji odbył się szereg wykładów, które poprowadzili znakomici specjaliści prawa żywnościowego. Na temat nieprawidłowości w produkcji żywności na podstawie kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mówił prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
O rejestracji i zatwierdzaniu zakładów żywnościowych oraz o odstępstwach od wymagań dla zakładów na rynek krajowy i działalności typu MOL wypowiadał się dr Józef Grobelny z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej Górze.
Kryteria mikrobiologiczne w żywności oraz nowe podejście do bezpieczeństwa żywności w kontroli wewnętrznej i urzędowej to tematy poruszone przez prof. Jacka Szczawińskiego z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
Dr Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., poruszył kwestie obowiązków producentów i nadzoru wg prawa żywnościowego, a także audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w oparciu o problemy i bariery w realizacji nadzoru właścicielskiego.
Metody i techniki prowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz identyfikowalność – traceability jako podstawa bezpieczeństwa żywności – zostały omówione przez dr Zdzisława Króla z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu.
Natomiast na temat egzekwowania prawa żywnościowego wypowiadał się dr Michał Rudy z Kancelarii Prawnej Result K.Witkowski&Spółka - Spółka Komandytowa.
Wszystkie wystąpienia były szeroko omawiane i komentowane przez uczestników podczas dyskusji oraz w kuluarach.
Na zakończenie pierwszego dnia na uczestników czekała uroczysta kolacja.

Konferencja była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy oraz omówienia poszczególnych kwestii zarówno z innymi uczestnikami, jak i prelegentami, którzy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Była to pierwsza konferencja z cyklu poświęconych bezpieczeństwu żywności, przeznaczona dla przedstawicieli producentów, dystrybutorów oraz nadzoru nad żywnością.

Organizatorem konferencji było Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. Patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl