szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówWizyta komisarza UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów Johna Dalli

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z komisarzem UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów Johnem Dalli. Rozmawiano o zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa żywności i weterynarii oraz hodowli i ochrony roślin. Omówiono sprawy, które pojawią się na agendzie w czasie polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Komisarz Dalli oświadczył, że Komisja Europejska jest za tym, aby Polska dołączyła do grupy krajów, w których podwyższa się wiek bydła badanego w kierunku BSE. Poruszono kwestię zakazu karmienia zwierząt białkami pochodzenia zwierzęcego, sprawę niezmiernie ważną dla polskich producentów drobiu i trzody chlewnej. Komisarz Dalli poinformował, że Komisja Europejska popiera jak najszybsze rozpoczęcie znoszenia zakazu skarmiania przetworzonych białek zwierzęcych. W czerwcu 2011 r. będą gotowe projekty aktów legislacyjnych, które będą procedowane w czasie polskiej Prezydencji.

Minister M. Sawicki poinformował Komisarza o przygotowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii zmiany programu zwalczania wścieklizny na 2011 r. oraz przesłaniu do Brukseli programu szczepień lisów przeciwko wściekliźnie w strefie buforowej obejmującej Ukrainę. Jest to program finansowany w całości ze środków KE.

Podczas spotkania omawiano sprawy przepisów fitosanitarnych stosowanych w imporcie przez Federację Rosyjską. Poruszono także problemy dotyczące stosowania GMO. Komisarz Dalli podkreślił, że konieczne są w tym kierunku dalsze badania i analizy.

Podczas rozmowy na temat klatek dla kur niosek minister Sawicki zaproponował kilka wariantów rozwiązania tej kwestii. Komisarz poprosił o przesłanie dodatkowych informacji statystycznych dotyczących tego sektora produkcji.

Na zakończenie spotkania Komisarz Dalli wymienił sprawy, które zdaniem Komisji będą rozpatrywane w czasie polskiej Prezydencji. Należy do nich m.in. kwestia etykietowania żywności oraz tzw. nowa żywność (novel food).

Źródło informacja i foto: minrol.gov.pl

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl