szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówKonferencja "Integrowana Produkcja - system jakości żywności"

W dniu 8 kwietnia 2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pt.: "Integrowana Produkcja - system jakości żywności".

Podczas konferencji zostały poruszone m.in. kwestie dotyczące:
• funkcjonowania Integrowanej Produkcji
• praktycznej strony przystąpienia do systemu IP
• możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW 2007-2013, działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" oraz "Działania promocyjne i informacyjne"
• wprowadzenia w całej UE wymogu stosowania integrowanej ochrony roślin od 2014 roku
• programów ochrony roślin w IP.

Integrowana produkcja (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyk IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl