szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówKonferencja „Żywność i żywienie w XXI w.”
8-9 września 2011 w Warszawie odbyła się konferencja „Żywność i żywienie w XXI w.” Była to jedna z z flagowych imprez organizowanych w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Głównymi celami spotkania było zidentyfikowanie głównych zagrożeń dla europejskiej biogospodarki w świetle polityki Unii Europejskiej. W szczególności tematem obrad były zagrożenia dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności, a także wpływu diety na zdrowie i jakość życia Europejczyków. Wyniki dyskusji panelowych mają posłużyć do opracowania dokumentu programowego dotyczącego priorytetów programów badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie żywności i żywienia.
W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników, reprezentujących naukę, przemysł, samorządy, organizacje konsumenckie i organy rządowe z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych.
Organizatorem konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic, we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Politechniką Łódzką i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.
Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl