szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówEpidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku

27 lipca 2011 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, której organizatorem  było Biuro Promocji Jakości wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział ponad 160 osób, w tym politycy, naukowcy oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych.

W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne: naukowy oraz polityczno-gospodarczy. W pierwszym wzięli udział: prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof. Krzysztof Kwiatek i prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, dr Grzegorz Madajczak z Państwowego Zakładu Higieny oraz Marek Marzec z Partner Acatia Consulting Group.
W panelu polityczno-gospodarczym uczestniczyli: eurodeputowany Czesław Siekierski, byli ministrowie rolnictwa Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. Pomimo zaproszenia w panelach nie uczestniczyli przedstawiciele resoru rolnictwa i resortu zdrowia.

Oba panele wywołały gorącą dyskusję na temat bezpieczeństwa żywności, rolnictwa ekologicznego, urzędowej kontroli żywności oraz szans i zagrożeń dla polskiego rolnictwa. Uczestnicy konferencji doszli do kilku konkluzji: Niemcy po raz kolejny bezkarnie przeszły przez wywołany przez siebie kryzys żywnościowy. Wcześniej wykryto dioksyny w skażonym mięsie, teraz odpowiedzialność za epidemię E. coli rozmyła się na całą Unię Europejską.
Gdyby do podobnej sytuacji doszło w Polsce, nasz kraj zostałby szeroko skrytykowany i jednoznacznie uznany za winnego. Stwierdzono, że Polska w razie podobnej epidemii nie poradziłaby sobie z opanowaniem zagrożenia ze względu na brak koordynacji między inspekcjami oraz niewystarczający stopień zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej poszkodowanym.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że sytuacja wywołana przez epidemię E. coli wymaga zmian w unijnych procedurach prawa żywnościowego, tak aby można było koordynować działanie służb nie przerzucając się odpowiedzialnością. Obecna sytuacja wymusza potrzebę kosztownych badań laboratoryjnych żywności w kierunku E. coli, za które będzie musiał zapłacić konsument. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania o przyczyny epidemii E. coli oraz konsekwencje, jakie wywołała ona na świecie oraz w Polsce. Konferencja odbiła się szerokim echem w kraju wywołując żywe zainteresowanie mediów. Wykazała potrzebę merytorycznej debaty publicznej na temat unijnych i polskich procedur w przemyśle rolno-żywnościowym. 

Głos w dyskusji wzięli m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski – były wiceminister rolnictwa oraz były doradca prezydenta RP, prof. Andrzej Babuchowski – Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, prof. Stanisław Berger – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Waldemar Broś – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, prof. Jacek Szczawiński – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, dr Lucjan Szponar – Instytut Żywności i Żywienia, prof. Mieczysław Obiedziński – Wydział Nauk o Żywności SGGW, Andrzej Pawelczak – Animex Sp. z o.o. oraz Bronisław Wesołowski – Rada Gospodarki Żywnościowej.

W kolejnej części konferencji odbyły się wykłady merytoryczne prowadzone przez znakomitych panelistów.

Patronami konferencji byli: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
Partnerami konferencji byli: BezpieczneWarzywa.pl, Biochemik Laboratorium Usługowo-Badawcze, Bureau Veritas, COBICO, DALMYT Sp. z o.o., Intertek Polska, J.S. Hamilton Poland Ltd. oraz TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl