szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówPrawo żywnościowe – praktyczna interpretacja

W dniach 8-9.12.2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa „Prawo żywnościowe – praktyczna interpretacja”, którą zorganizowało Biuro Promocji Jakości.

Uczestnicy konferencji reprezentowali służby urzędowego nadzoru oraz szeroko pojęty przemysł spożywczy.
Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych największej sieci handlowej w Polsce, omówił temat konsekwencji wynikających z polskich błędów tłumaczeń zwrotów i definicji w unijnych rozporządzeniach. Wskazał również na inny problem: Komisja Europejska potrzebowała czterech lat (w okresie 2005-2009) na sprostowanie rozporządzenia z 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. – Niedbałość Komisji Europejskiej w porządkowaniu przepisów unijnych pod względem językowym jest olbrzymia i sięga granic absurdu. Obecnie nawet „polskie” sprostowania zawierają błędy, które już były poprawione wcześniej przez inne sprostowania, np. w rozporządzeniu UE 853/2004 zwierzęta „hodowlane” sprostowane na gospodarskie, ale w sprostowaniu do rozporządzenia UE 178/2002 już dalej uparcie tłumaczone są jako hodowlane, tymczasem nazwa „hodowlane” jest zarezerwowana dla zwierząt ze stad reprodukcyjnych – wyjaśniał Adam Jarecki, podając inny przykład: w pierwotnych tłumaczeniach rozporządzeń polskim tłumaczom „udało się” przetłumaczyć wyraz „rodents” (gryzonie) jako „przeżuwacze”, a „cysticercosis” (wągrzyca) jako „mukowiscydoza”.

Rady z Sokołowa S.A.
Minimalizowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie mięsnym było z kolei tematem wystąpienia Antoniego Gibowicza, pełnomocnika zarządu ds. systemów zarządzania jakością Sokołów S.A. Na podstawie własnych doświadczeń (case study) oraz przygotowanych fotografii wskazywał on na zagrożenia w funkcjonowaniu zakładów przetwórstwa mięsnego. Zwracał uwagę na nieprawidłowości w higienie i ubiorze pracowników. – Bakterie są głównym wrogiem w wojnie o bezpieczny produkt. W tej niekończącej się walce skuteczną bronią jest higiena i niska temperatura – mówił m.in. Antoni Gibowicz, który w innym miejscu zauważył, że nawet w wymaganiach systemów jakości są niezgodności. Jego wykład wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy i wywołał wiele pytań o praktyczne rozwiązania problemów.

Kody celne do poprawy
Dwie prezentacje przedstawił dr Michał Rudy (Kancelaria Prawna Result K.Witkowski&Spółka – Spółka Komandytowa). Pierwsza traktowała o wymaganiach dla producentów i obowiązkach nadzoru w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. Drugie wystąpienie Michała Rudego nosiło tytuł „Projekt technologiczny zakładu”.
Prelekcja kończąca pierwszy dzień konferencji, którą wygłosił Adam Jarecki, dotyczyła obszarów zakładu produkcyjnego objętych audytem organu nadzoru. Po niej uczestnicy wzięli udział w ożywionej dyskusji, której ton nadawał prof. Andrzej Pisula, autorytet branży mięsnej, profesor z Zakładu Technologii Mięsa SGGW. Wskazał on na istnienie błędów i różnic w kodach taryfy celnej dotyczących oznakowania produktów mięsnych. Jego zdaniem brak prawidłowych nazw sprawia, że importerzy czasem nieuczciwie to wykorzystują, płacąc niższe opłaty celne. W debacie na temat błędów i różnej nomenklatury głos zabrał również Adam Jarecki.
Na zakończenie pierwszego dnia spotkania na uczestników czekała uroczysta kolacja.

Będą kolejne konferencje
Drugi dzień konferencji szkoleniowej „Prawo żywnościowe – praktyczna interpretacja” to z kolei dwa wykłady Jacka Leonkiewicza, lekarza weterynarii z ponad 25-letnim stażem w administracji weterynaryjnej. Jego wykłady obejmowały tematykę minimalnych wymagań dla MOL i sprzedaży bezpośredniej oraz derogacje dla zakładów produkujących na rynek krajowy (w ujęciu praktycznym, tzw. case study). Jacek Leonkiewicz opowiadał również o głośnej aferze szwedzkiego mięsa w puszkach, które choć miało ponad 20 lat lat i nadawało się jedynie na karmę dla zwierząt, zostało wpuszczone do Polski kilka lat temu.
Konferencja stanowiła doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy oraz omówienia poszczególnych kwestii zarówno z innymi uczestnikami, jak i prelegentami, którzy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Była to kolejna konferencja z cyklu poświęconych bezpieczeństwu żywności, przeznaczona dla przedstawicieli producentów, dystrybutorów oraz nadzoru nad żywnością.

 

Na podstawie pozycji Nr 6 załącznika Nr 3
do uchwały KRL-W Nr 62/2011/V,
Komisja ds. Studiów Wyższych Lek. Wet.,
Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
przyznała 20 pkt. konferencji
„Prawo żywnościowe – praktyczna interpretacja”

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl