szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówCiolos o promocji żywności

Zdaniem unijnego komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa na promocję europejskiej żywności trzeba przeznaczać znacznie więcej pieniędzy niż obecnie.
Ciolos wziął udział w nieformalnej radzie unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Polsce. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad tzw. zieloną księgą. Chodzi o dokument opublikowany w lipcu przez Komisję Europejską, dotyczący działań promocyjnych i informacyjnych. Zawiera on 16 pytań nt. celów, jakie ma realizować polityka promocji żywności na rynku wspólnotowym i poza nim.
- Polityka promocyjna jest ważna i powinna być na miarę ambicji Unii Europejskiej - mówił Ciolos. Komisarz uważa, że należałoby zwiększyć unijny budżet na promocję dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, ale to - jak powiedział - zależy to od możliwości finansowych KE. Według niego trzeba promować jakość, różnorodność i normy, jakie musi spełniać europejski rolnik.

Źródło: PAP

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl