szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówSukces konferencji o bezpieczeństwie żywności

Ponad 170 osób wzięło udział w konferencji pt. „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 27 września 2012 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych oraz branży usług ochrony przed szkodnikami, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W wydarzeniu udział wzięli również reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, naukowcy, szefowie organizacji branżowych oraz grono uznanych ekspertów. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. normalizacji, prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS, prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.

Prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w referacie pt. „Nowe standardy jakości jako odpowiedź na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności”, stwierdził: – Globalizacja to m.in. wolny handel, swobodny przepływ ludzi i kapitału, rozwój technologii oraz większa produkcja żywności. Ale to jednocześnie masowa produkcja żywności, częstsze epidemie chorób odzwierzęcych, fałszowanie żywności, gorsza sytuacja ekonomiczna małych firm oraz degradacja ekologiczna obszarów wiejskich. Prof. Kowalczyk podkreślił potrzebę dalszego rozwijania systemów jakości produkcji oraz wzmocnienia ruchów konsumenckich.

W wystąpieniu pt. „Polityka normalizacyjna w zakresie bezpieczeństwa żywności” Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, omówiła proces tworzenia norm międzynarodowych i krajowych. Opisała też spektrum zadań komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, które pracują nad normalizacją w zakresie rolnictwa i żywności. – Kupując normę, producent uzyskuje prawo do wykorzystania rozwiązań w niej zawartych, uzyskuje pewność, że wykona wyrób na aktualnym poziomie światowym, nie ponosząc kosztów badań naukowych i kosztów opracowywania normy. Z kolei konsument ma pewność, że kupiony produkt, wykonany według zaleceń normy, jest bezpieczny i wysokiej jakości – podsumowała Jolanta Kochańska.

Następną prezentację „Nowy standard Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego dla usług ochrony przed szkodnikami – równe szanse czy bariera rozwoju?” wygłosił dr Christopher Suter, Dyrektor ds. certyfikacji, reprezentujący The Royal Society for Public Health z Wielkiej Brytanii. Dr Suter przedstawił profil branży pest control w Europie oraz wskazał na zalety wynikające z wprowadzenia nowej normy. – Standard, który wejdzie w życie w przyszłym roku, określa, jakie kwalifikacje będą wymagane od wykonawców usług ochrony przed szkodnikami w całej UE.

Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Pest Control, podkreślił w swoim wystąpieniu rosnące zagrożenie ze strony szkodników wobec ocieplającego się klimatu i w kontekście ochrony zdrowia publicznego. Według prezesa PFPC powstający europejski standard pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo oraz zdrowie ludzi i zwierząt, podkreślając wagę ochrony środowiska i zrównoważonego użycia biocydów. – Norma mówi również o dalszej profesjonalizacji branży pest control – tłumaczył Tadeusz Wojciechowski.

Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zauważył, że system urzędowej kontroli powinien być wzmocniony, a niedawne afery żywnościowe wskazują na słabość, a wręcz niemożność państwa polskiego do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa.

Drugą część konferencji otworzył wykład Anny Starnawskiej-Oleńko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie pt. „Wymagania urzędowej kontroli żywności w zakresie bezpieczeństwa”. Dr Halina Ścieżyńska z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny mówiła o kryteriach mikrobiologicznych w żywności. – W ostatnich latach odnotowuje się obecność nowych, nieznanych dotąd drobnoustrojów w żywności. W wielu wypadkach związane jest to nie tylko z wystąpieniem nowych bakterii, ale również z metodyką ich wykrywania. W związku z ubiegłoroczną epidemią E. coli w Niemczech Komisja Europejska zaproponowała uzupełnienie kryteriów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu 2073/2005 o chorobotwórcze szczepy Escherichia coli dla kiełków – stwierdziła dr Ścieżyńska.

Konferencję zamknął wykład pt. „Dobrowolne standardy bezpieczeństwa żywności na przykładzie międzynarodowego standardu GLOBALG.A.P.”, który wygłosili Marek Marzec, Dyrektor Rozwoju GlobalG.A.P. oraz IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, oraz Maciej Majewski z firmy FreshMazovia.

Podsumowaniem spotkania były opinie wygłoszone przez prof. Jana Krzysztofa Ludwickiego, prof. Stanisława Ziębę oraz prof. Bolesława Wojtonia. Podkreślili oni rangę konferencji oraz istotę problemów poruszanych przez jej prelegentów.

Patronami honorowymi konferencji „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE” byli: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.
Partnerami konferencji byli: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Polska Federacja Pest Control, Polska Izba Handlu, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Związek Polskie Mięso.
Sponsorami głównymi konferencji byli: BASF Polska Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o.
Sponsorami wspierającymi konferencji byli: Dalmyt Sp. z o.o., IKA POL, Panko, Pomel Sp. z o.o., Salmon Hygiene Polska Sp.z o.o., Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
Patronami medialnymi konferencji byli: AgroNews.com.pl, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Bilans Dodatni, eGospodarka.pl, Higiena&Pest Control, Polskie Mięso, Przegląd Mleczarski.
Pomimo wystosowanych zaproszeń na konferencji nie pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wszystkim uczestnikom, patronom i partnerom dziękujemy za przybycie i wsparcie. Już dziś zapraszamy na kolejne konferencje i szkolenia organizowane przez Biuro Promocji Jakości.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl