szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówKrytycznie o GMO

Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej (American Academy of Environmental Medicine – AAEM) wyraziła opinię, że żywność modyfikowana genetycznie stanowi istotne ryzyko dla zdrowia. Organizacja wezwała także do wprowadzenia moratorium na GMO.

AAEM jest międzynarodowym stowarzyszeniem lekarzy i innych specjalistów zajmujących się klinicznymi aspektami zdrowia środowiskowego. W swoim stanowisku wyraziła wniosek, że żywność modyfikowana genetycznie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia związanym z toksycznością, alergiami oraz systemem immunologicznym i rozrodczym. Wpływa także na zdrowie metaboliczne, genetyczne, a także fizjologiczne. Swoje wnioski AAEM wyciąga z badań na zwierzętach.

Akademia szczególnie zaapelowała do lekarzy, którzy powinni uznać spożywanie GMO za czynnik chorobotwórczy. Wezwała ich także do szerokiego informowania swoich pacjentów i całego społeczeństwa o możliwościach unikania GMO. AAEM nawołuje również do wprowadzenia długoterminowych badań naukowych mających na celu zebranie danych związanych z wpływem GMO na zdrowie człowieka. Stanowisko Akademii jest szczególnie interesujące w zestawiania z pozytywnymi opiniami, jakie wydaje EFSA. Głos ten jest wyraźny również ze względu na to, iż swoje źródło ma w USA, które są bardzo liberalnie nastawione do kwestii żywności modyfikowanej genetycznie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie AAEM: www.aaemonline.org

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl