szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówSzkolenie wstępne GHP/GMP/HACCP

W dniach 26 lipca, 2 i 9 sierpnia, 12 września, 9 października oraz 28 listopada 2012 r. w siedzibie Biura Prmocji Jakości odbyły się szkolenia z zakresu GHP/GMP/HACCP.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
• przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej
• rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła
• źródła zakażeń i zatruć pokarmowych oraz główne choroby przenoszone drogą pokarmową
• zasady GHP/GMP i system HACCP jako główne narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności oraz ich współzależność z systemami jakości funkcjonującymi w Europie
• obszary funkcjonowania zasad GHP:
• obszary funkcjonowania zasad GMP:
• sporządzanie procedur, instrukcji i rejestrów jako warunek prawidłowej kontroli wewnętrznej w zakładzie, zgodnie z omówionymi zasadami GHP i GMP
• HACCP jako system eliminujący specyficzne zagrożenia na wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji żywności oraz obrocie żywnością
• omówienie poszczególnych etapów wdrażania systemu HACCP

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl