szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodników10-lecie czasopisma Bezpieczeństwo i Higiena Żywności

Grono najważniejszych przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego, świata nauki oraz urzędowego nadzoru wzięło udział w jubileuszowym spotkaniu z okazji 10-lecia Bezpieczeństwa i Higieny Żywności, które 12 listopada odbyło się w warszawskim biurowcu Millennium Plaza.

Wśród gości nie zabrakło członków Rady Programowej naszego pisma, a swoją obecnością spotkanie zaszczycili m.in. Jan Krzysztof Ardanowski – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Stanisław Berger, prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Julian Pawlak – prezes Krajowej Unii Producentów Soków, prof. Jan K. Ludwicki z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego oraz prof. Stanisław Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.

W jubileuszu Bezpieczeństwa i Higieny Żywności uczestniczyli także Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, dr Maria Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Bronisław Wesołowski – przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.
Po krótkim powitaniu redaktor naczelny Tadeusz Wojciechowski przedstawił prezentację nt. początków oraz dotychczasowej działalności pisma. Następnie wręczył członkom Rady Programowej honorowe dyplomy w dowód uznania za współpracę na rzecz bezpieczeństwa żywności.

W drugiej części spotkania goście przystąpili do dyskusji, której przyświecało pytanie: czy komuś jeszcze zależy na bezpieczeństwie żywności? W tym kontekście wskazano na nieobecność przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na niedawnych obchodach 10-lecia EFSA w Warszawie. Prof. Stanisław Kowalczyk podkreślił rolę edukacji i potrzebę wzmocnienia ruchów konsumenckich w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Z kolei prof. Krystyna Gutkowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, mówiła o potrzebie silniejszej współpracy środowiska akademickiego z przemysłem.
W kontekście bezpieczeństwa żywności wypowiedział się również Jan Krzysztof Ardanowski, który zaapelował o reformę i wzmocnienie służb urzędowego nadzoru. Natomiast Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, zwróciła uwagę na niski poziom finansowania publicznych jednostek kontrolnych. Ważną opinię wygłosił także prof. Stanisław Zięba, który wskazał na konieczność szybkich działań na rzecz ratowania spadającego pogłowia trzody chlewnej.

W jubileuszu Bezpieczeństwa i Higieny Żywności wzięli udział również: dr Janusz B. Berdowski (Honorowy Przewodniczący SITSpoż NOT), dr Sylwia Bonin (Wydział Nauk o Żywności SGGW), Łukasz Dominiak (Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa), Barbara Groele (Sekretarz Generalny KUPS), dr Stanisław Homa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Janusz Kasztelewicz (prezes firmy „Sądecki Bartnik”), Marcin Kraszewski (Polska Izba Handlu), Stefan Kwiecień (b. prezes KUPS oraz członek Rady Gospodarki Żywnościowej), prof. Andrzej Lenart (Wydział Nauk o Żywności SGGW), Marek Marzec (Dyrektor Rozwoju IFS oraz GLOBAL G.A.P. na terenie Europy Środkowej i Wschodniej), Anna Murzyn (Przegląd Mleczarski), prof. Mieczysław Obiedziński (Wydział Nauk o Żywności SGGW), ks. Michał Szwemin (reprezentujący ks. bp. prof. Tadeusza Pikusa, Duszpasterza Polskich Przetwórców Żywności), Mikołaj Oniszczuk (Rada Główna Stowarzyszenia Eksporterów Polskich), prof. Andrzej Pisula (Wydział Nauk o Żywności SGGW), dr Michał Rudy (Kancelaria Prawna Result), dr Halina Turlejska (audytor, ekspert systemów jakości, b. pracownik Instytutu Żywności i Żywienia), Jan Wachnik (prezes PPS „Polmos” Warszawa), Jerzy Wierzbicki (prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego), prof. Dorota Witrowa-Rajchert (dziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW), dr Paweł Wojciechowski (Wydział Prawa i Administracji UW).

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl