szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówBezpieczeństwo żywności – od pola do pola

W dniach 20-21.02.2012 r. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Bezpieczeństwo żywności – od pola do pola”, które zorganizowało Biuro Promocji Jakości.

Różnorodność tematyczna szkolenia obejmowała zakres od wymagań dla surowców (produkty rybne), półproduktów (MOM) po nadzór nad produktami ubocznymi wytwarzanymi przy produkcji żywności, uzupełnione przez wymagania dotyczące identyfikowalności żywności, metody panowania nad obecnością patogenów w zakładzie oraz sposób zatwierdzania zakładów do wymagań rynków krajów trzecich.
Tematyka szkolenia wskazywała na fakt, że kwestia bezpieczeństwa żywności nie kończy się na „stole” konsumenta, ale poprzez politykę nadzoru nad produktami ubocznymi wraca do „pola”, zamykając tym samym cały łańcuch żywnościowy.
Uczestnicy konferencji reprezentowali służby urzędowego nadzoru oraz przemysły mięsny, rybny i utylizacyjny.

Podczas szkolenia odbyły się następujące wykłady:
Produkcja, nadzór i wymagania dla mięsa odkostnionego mechanicznie w świetle obowiązującego prawa
dr inż. Mirosław Michalski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
Redukcja obecności patogenów w zakładzie mięsnym (na przykładzie Listeria monocytogenes)
lek. wet. Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością Sokołów S.A. • Identyfikowalność produktów – zakład produkcyjny i dystrybucja
lek. wet. Adam Jarecki, konsultant weterynaryjny
Procedura zatwierdzania zakładów na rynki krajów trzecich. Wymagania niektórych krajów – Unia Celna (Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan), Chiny, Korea, Japonia
lek. wet. Jerzy Dymek, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – WIW Bydgoszcz
Nadzór nad bezpieczeństwem produkcji rybołówstwa
lek. wet. Jacek Kucharski, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – WIW Gdańsk
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w zakładach produkcyjnych. Klasyfikacja, przechowywanie, przetwarzanie, aktualny stan w Polsce
dr n. wet. Piotr Kołodziej, ANIMAL BY PRODUCTS – Polski Związek Przetwórców
Nadzór nad produktami ubocznymi wytwarzanymi przy produkcji żywności – podział kompetencji pomiędzy organami nadzoru
dr n. pr. Michał Rudy, Kancelaria Prawna Result K.Witkowski&Spółka – Spółka Komandytowa

Patronami honorowi szkolenia byli: Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek "Polskie mięso".
Patronat medialny nad szkoleniem objęły pisma: Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Gospodarka Mięsna, Higiena&Pest Control, Polskie Mięso.

Na podstawie pozycji Nr 6 załącznika Nr 3
do uchwały KRL-W Nr 62/2011/V,
Komisja ds. Studiów Wyższych Lek. Wet.,
Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
przyznała 10 pkt. konferencji
„Bezpieczeństwo żywności – od pola do pola”

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl