szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówWiceszef Inspekcji Weterynaryjnej: organy ścigania muszą nas wspierać

– Będziemy po raz kolejny spotykać się z przedstawicielami organów ścigania. Sprawna policja i prokuratura powinny nas wspierać w działaniach – powiedział Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, podczas konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 23 kwietnia 2013 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Podczas panelu dyskusyjnego Jarosław Naze podziękował jednocześnie dużym zakładom mięsnym, które w jego opinii dobrze funkcjonują w oparciu o systemu jakości i bezpieczeństwa żywności oraz posiadają sprawny system identyfikowalności. – Ale także sama branża mięsna musi wziąć się do zwalczania nieuczciwych producentów – podkreślił zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

W konferencji BPJ uczestniczyli także: Łukasz Dominiak – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa, dr Piotr Kołodziej – b. Główny Lekarz Weterynarii, Dariusz Łomowski – zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej w UOKiK, Barbara Olszewska – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami konferencji byli: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Polska Federacja Pest Control, Polska Izba Handlu, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskich Przetwórców Mleka.

Związek Polskie Mięso odmówił objęcia konferencji „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń” patronatem.

Konferencja Biura Promocji Jakości – organizatora szkoleń oraz wydawcy pisma Bezpieczeństwo i Higiena Żywności – była kolejnym działaniem na rzecz poprawy jakości polskiej żywności i ochrony konsumentów. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób: przedstawiciele firm spożywczych, jednostek certyfikujących i laboratoriów, reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, szefowie organizacji branżowych oraz uznani eksperci, którzy zasiedli w panelu dyskusyjnym. Wydarzenie było relacjonowane przez liczne grono ogólnopolskich i branżowych mediów.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl