szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówSzkolenia BPJ 2015

5.02.2015 System ochrony przed szkodnikami w przemyśle spożywczym

prowadzący: Tadeusz Wojciechowski

 

9.02.2015: Jak znakować wartość odżywczą żywności według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dn. 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

prowadzący: Alicja Walkiewicz

 

11.02.2015: Zasady opracowywania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (GHP/GMP, HACCP)

prowadzący: dr Halina Turlejska

 

12.02.2015: Znakowanie mięsa i ryb w świetle przepisów rozporządzenia 1169/2011

prowadzący: Beata Majchrzak

 

13.02.2015: Zagrożenia mikrobiologiczne środków spożywczych oraz przepisy Unii Europejskiej dotyczące kryteriów mikrobiologicznych dla żywności

prowadzący: dr Halina Ścieżyńska

 

16.02.2015 Zagrożenia chemiczne w żywności - analiza ryzyka, badania właścicielskie i urzędowe

prowadzący: dr Hanna Mojska

POBIERZ PROGRAM

 

9-10.03.2015 r. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Prowadzący: dr Halina Turlejska

POBIERZ PROGRAM

 

11.03.2015 r. Znakowanie mięsa i ryb w świetle przepisów rozporządzenia 1169/2011

Prowadzący: Beata Majchrzak

POBIERZ PROGRAM

 

13.04.2015 r. Wartość odżywcza w oznakowaniu żywności w świetle przepisów prawnych

Prowadzący: Alicja Walkiewicz

POBIERZ PROGRAM

08.06.2015 r. System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym  żywności - koncepcja, założenia i zasady systemu

Prowadzący: dr Halina Turlejska

POBIERZ PROGRAM

09.06.2015 r. Zasady opracowywania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (GHP/GMP i HACCP)

Prowadzący: dr Halina Turlejska

POBIERZ PROGRAM

Konferencja

„Nowe standardy higieny 
i bezpieczeństwa żywności w UE”

Dnia 2 grudnia 2015 r.

JM Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa
 
 
SZKOLENIE BPJ

W dniu: 20.10.2015 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie p.t. „Europejskie standardy Ochrony Przed Szkodnikami – Pest Control”.

Więcej

Zgłoszenie udziału

Świąteczne posiedzenie Rady Programowej "Bezpieczeństwa i Higieny Żywności"

Dnia 16 grudnia 2014 r. w siedzibie redakcji kwartalnika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" odbyło się świąteczne posiedzenie Rady Programowej czasopisma. Spotkanie otworzył redaktor naczelny Tadeusz Wojciechowski, który przedstawił prezentację pt. "Rola niezależnej prasy branżowej na rynku spożywczym". Głównym tematem wystąpienia były aktualne problemy branży (takie jak ASF, embargo i kary za przekroczenie kwot mlecznych) i patologie, do których doprowadzają...

Szkolenia w BPJ

06.07.2015 r. Wartość odżywcza w oznakowaniu żywności w świetle przepisów prawnych UE

Prowadzący: Alicja Walkiewicz

POBIERZ PROGRAM

W najnowszym numerze Bezpieczeństwa i Higieny Żywności

Kiełbasa wyborcza

Niniejszy letni numer „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności” nie zawiera niestety tematów „łatwych, lekkich i przyjemnych”, jakich byśmy oczekiwali – rzeczywistość najwyraźniej nie zawsze zważa na pory roku. więcej

Krajobraz po wyborach

Decyzje polityczne mają ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa, także w zakresie gospodarki rolno-żywnościowej. Z tego powodu nie sposób nie napisać kilku słów komentarza do atmosfery, która zapanowała po wyborach prezydenckich. więcej

Pod lupą NIK

Produkcja bezpiecznej żywności jest podstawowym elementem zapewnienia zdrowia obywateli. W cywilizowanych krajach problem zagwarantowania zdrowia społeczeństwa stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stawianych przed kompetentnymi organami rządowymi. więcej

Po co nam QAFP?

Obecnie, w trudnym czasie dla producentów i hodowców, odżywa temat promowania polskiej żywności. Miał temu służyć m.in. opracowany w 2009 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (ang. Quality Assurance Food Products). więcej

Nowa norma EN 16636

Artykuł „Standard Tesco… nie dla Tesco”, zamieszczony w poprzednim wydaniu „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”, wywołał żywą reakcję naszych Czytelników. Upubliczniliśmy bowiem to, o czym wiele osób mówiło w kuluarach. Potwierdziło się, że arogancja sieci handlowych w zakresie nieprzestrzegania standardów higieny wynika z poczucia bezkarności, a ta z kolei ze słabości urzędowej kontroli żywności. więcej

Sukces Kongresu
W dniach 15-17 marca br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres pt. „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw”. Był on zorganizowany przez Biuro Promocji Jakości ,Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Klaster Innowacji w Agrobiznesie , we współpracy z Międzynarodowym Centrum Łańcucha Żywnościowego (FoodNetCenter Bonn).
Kongres stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie...

Szkolenie


"Kryteria Certyfikacji Usług Ochrony Przed Szkodnikami na podstawie normy
PN-EN 16636:2015"
(Szkolenie przeznaczone jest tylko dla firm DDD)


Dnia 24 listopada 2015 r.

ul. Resorowa 10, Warszawa (Wilanów)


Więcej informacji


Zgłoszenie udziału 


Kilka refleksji na 10-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej

Dziesiąta rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej ma w kraju dużą rangę. W uroczyste obchody zaangażowały się najwyższe czynniki w państwie, samorządy i media. Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień i publikacji. Entuzjastyczna tonacja retoryki rocznicowej nabrała niestety barw propagandowych, pozbawionych głębszej refleksji i rzetelnej oceny tego ważnego dla Polski okresu. Abstrahując od polityki, warto pokusić się o refleksje nad gospodarką, która...

II Kongres Bezpieczeństwo Żywności

Szanowni Państwo,

Biuro Promocji Jakości zaprasza na II Kongres Bezpieczeństwo Żywności, który odbędzie się w dn. 16-17 marca 2015 r. w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw". Kongres jest organizowany przez Biuro Promocji Jakości i Klaster SGGW, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Łańcucha Żywnościowego i sieci badawczej (FoodNetCenter Bonn) przy Uniwersytecie w Bonn oraz interdyscyplinarnymi przedsiębiorstwami.

PROGRAM KONGRESU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PAKIETY SPONSORSKIE

Zaraza ze Wschodu

W 2014 roku Polska stała się poligonem – poligonem, na którym Europa Zachodnia naszymi rękami broni się przed ASF i naszym własnym poligonem pełnym pocisków urzędniczej ignorancji. Ale mamy jeszcze jeden, bardzo wstydliwy problem...

Czytaj więcej

Zagrożenie dla zdrowia publicznego

Prawo żywnościowe i zalecenia dietetyczne

Hipercholesterolowa teoria miażdżycy wylansowana została w latach 60. ub. stulecia na zamówienie producentów olejów i margaryn, w celu zdyskredytowania tłuszczów zwierzęcych.  Mimo, iż nigdy nie było wiarygodnych dowodów na to, że tłuszcze zwierzęce oraz wysoki poziom cholesterolu są szkodliwe dla zdrowia, hipercholesterolową teorię  przedstawiano jako udowodnioną teorię naukową, również...

Szkolenie

Zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane przez Biuro Promocji Jakości pt. : „Certyfikacja Usług Ochrony Przed Szkodnikami na podstawie normy PN-EN 16636:2015:03” , które odbędzie się w dniach 28-29 stycznia w Warszawie ul. Resorowa 10 (Wilanów).

Więcej informacji

Zgłoszenie udziału

 

Wstaw linię

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl