szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówŚwiąteczne posiedzenie Rady Programowej "Bezpieczeństwa i Higieny Żywności"

Dnia 16 grudnia 2014 r. w siedzibie redakcji kwartalnika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" odbyło się świąteczne posiedzenie Rady Programowej czasopisma. Spotkanie otworzył redaktor naczelny Tadeusz Wojciechowski, który przedstawił prezentację pt. "Rola niezależnej prasy branżowej na rynku spożywczym". Głównym tematem wystąpienia były aktualne problemy branży (takie jak ASF, embargo i kary za przekroczenie kwot mlecznych) i patologie, do których doprowadzają "niebezpieczne związki" między urzędową kontrolą żywności a organizacjami producenckimi.

Prezentacja stała się przyczynkiem do ożywionej dyskusji, w której oprócz bieżących wyzwań stojących przed sektorem spożywczym pojawił się niezwykle istotny temat etyki w biznesie. Przypomniano o tym, że ponad rok temu, w październiku 2013 r. został spisany "Kodeks Etyki Żywnościowej", który do tej pory nie został upowszechniony na forum Rady Gospodarki Żywnościowej.

Udział w spotkaniu wzięli:

 • Prof. dr hab. Stanisław Berger, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
 • Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 • Joanna Chilicka, Polska Izba Handlu
 • Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Prof. dr hab. Andrzej Lenart, Wydział Nauk o Żywności SGGW
 • Dr Jacek Leonkiewicz, Prezes Zarządu, Animal By Products – Polski Związek Przetwórców
 • Prof. dr hab Jan K. Ludwicki, Państwowy Zakład Higieny
 • Grażyna Michalak, zastępca redaktora naczelnego "Bezpieczeństwa i Higieny Żywności"
 • Julian Pawlak, Prezes Krajowej Unii Producentów Soków
 • Janusz Rodziewicz, Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tadeusz Wojciechowski, redaktor naczelny "Bezpieczeństwa i Higieny Żywności"
 • Prof. dr hab. Bolesław Wojtoń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej

Upominki dla uczestników spotkania zapewniły firmy:

 • Bakoma Sp. z o.o.
 • Coca-Cola Hellenic Polska
 • Drosed S.A.
 • Eurobox Sp. z o.o.
 • Gourmet Foods Sp. z o.o.
 • OSM Sierpc
 • SDM Wieluń
 • SM Lazur
Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl