szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówŚwięto rogala

Rrogal świętomarciński i jego wypiekanie to 150-letnia tradycja Poznania i okolic. Produkt ten związany jest z obchodami dnia św. Marcina. W tym dniu spożycie rogala świętomarcińskiego sięga aż połowy rocznej produkcji.

Rogal świętomarciński to produkt, który może być produkowany na terenie 26 powiatów województwa wielkopolskiego (chodzieski, czarnkowski, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński). Jego wyjątkowy charakter wynika ze składu i tradycyjnych metod produkcji.

Nazwa „rogal świętomarciński” została zarejestrowana w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. Zarejestrowaną nazwą mogą się posługiwać jedynie producenci, którzy przestrzegają wymogów specyfikacji, wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją i pomyślnie ją przeszli oraz posiadają ważne świadectwo jakości. Dzięki takiej kontroli konsumenci uzyskują pewność, że jest to wyjątkowy produkt wysokiej jakości wyprodukowany na terenie Wielkopolski, odróżniający się od innych podobnych produktów. Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją dokonywana jest na wniosek producenta. Podczas tej kontroli sprawdzane jest czy produkt wytwarzany jest stosownie do wymagań specyfikacji, na podstawie, której Komisja Europejska zarejestrowała nazwę „rogal świętomarciński” jako chronione oznaczenie geograficzne. Producenci zobowiązani są do prowadzenia szczegółowej dokumentacji produkcyjnej, która pozwala na odtworzenie całego cyklu produkcyjnego. Ponadto, oceniany jest stan faktyczny na miejscu.

System chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych dostarcza konsumentom produktów o wysokiej jakości posiadających rozpoznawalne pochodzenie geograficzne. Oznaczenia geograficzne są chronione przed wszelkim pośrednim lub bezpośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy, nadużywaniem jej, imitacją lub przywołaniem oraz wszelkimi innymi określeniami lub praktykami mogącymi wprowadzić w błąd konsumenta.

Prawna ochrona produktów oraz związana z nią systematyczna kontrola procesu produkcyjnego, stanowi wartość dodaną produktu, gdyż jest to informacja dla konsumenta, że produkt ten jest identyfikowalny i wytworzony zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją. System ochrony produktów jest narzędziem, które ma zabezpieczyć interesy producentów przed nieuczciwą konkurencją oraz zwiększyć wiarygodność tych produktów w oczach konsumentów.

Za naruszenie prawa przez producenta, który nie spełniając warunków określonych we wniosku o rejestrację, wprowadza do obrotu produkty rolne lub środki spożywcze oznaczone zarejestrowaną nazwą, symbolem chronionego oznaczenia geograficznego, zwrotem „chronione oznaczenie geograficzne”, skrótem „ChOG” lub umieszcza ww. nazwy, symbole, zwroty lub skróty na produkcie rolnym lub środku spożywczym, jego opakowaniu lub używa ich w inny sposób, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: IJHARS

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl