szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodników#IFS(SYS_INFO) #ELIFS #ENDIFS
Seminarium szkoleniowe Biura Promocji Jakości

Trzeba wzmocnić system bezpieczeństwa żywności

Przedstawienie zmian w systemie bezpieczeństwa żywności, które niedawno ogłosiła Komisja Europejska, było jednym z celów seminarium pt. „Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości zorganizowało 20-21 listopada w Warszawie.
 
Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej i...

Relacja z konferencji prasowej „Jak uzdrowić wizerunek polskiej żywności?”

Spionizowanie i dofinansowanie służb kontrolnych oraz niezamiatanie skandali żywnościowych „pod dywan” – takie są główne wnioski konferencji prasowej „Jak uzdrowić wizerunek polskiej żywności?”, którą 13 maja w Warszawie zorganizowało czasopismo „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.

W konferencji w Centrum Prasowym PAP udział wzięli: dr Piotr Kołodziej – Główny Lekarz Weterynarii w latach 2001-2004, prof. Stanisław Kowalczyk...

KONFERENCJE I SZKOLENIA BPJ


Szkolenie z bezpieczeństwa żywności i standardu pest control

Biuro Promocji Jakości zorganizowało w dniach 16-17 listopada w Warszawie seminarium pt. „Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności”.

Seminarium, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej, zgromadziło przedstawicieli firm spożywczych oraz służb urzędowego nadzoru: pracowników inspektoratów weterynarii i stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie rozpoczął wykład pt. „Zagrożenia dla...

Ważna debata o jakości i bezpieczeństwie polskiej żywności

Sukces konferencji Biura Promocji Jakości

Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 23 kwietnia 2013 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W wydarzeniu udział wzięli również...

Prawne aspekty uboju rytualnego

Ponad 40 osób wzięło w szkoleniu „Prawne aspekty uboju rytualnego”, które Biuro Promocji Jakości zorganizowało 19 grudnia w Warszawie.

W seminarium BPJ udział wzięli przedstawiciele przemysłu mięsnego (sektora mięsa czerwonego, jak i białego) oraz lekarze weterynarii. Szkolenie poprowadził dr Michał Rudy z Kancelarii Prawnej Result Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy – Spółka Komandytowa.
Na wstępie dr Michał Rudy...

Nowe prawo UE o znakowaniu żywności

27 września 2011 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Nowe prawo UE o znakowaniu żywności”, której organizatorem było Biuro Promocji Jakości, wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział prawie 100 osób, w tym producenci żywności oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych.

Podczas konferencji szkoleniowej zostało omówione nowe Rozporządzenie Parlamentu...

Bezpieczeństwo żywności – od pola do pola

W dniach 20-21.02.2012 r. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Bezpieczeństwo żywności – od pola do pola”, które zorganizowało Biuro Promocji Jakości.

Różnorodność tematyczna szkolenia obejmowała zakres od wymagań dla surowców (produkty rybne), półproduktów (MOM) po nadzór nad produktami ubocznymi wytwarzanymi przy produkcji żywności, uzupełnione przez wymagania dotyczące identyfikowalności żywności, metody panowania...

Prawo żywnościowe – praktyczna interpretacja

W dniach 8-9.12.2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa „Prawo żywnościowe – praktyczna interpretacja”, którą zorganizowało Biuro Promocji Jakości.

Uczestnicy konferencji reprezentowali służby urzędowego nadzoru oraz szeroko pojęty przemysł spożywczy.
Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych największej sieci handlowej w Polsce, omówił temat konsekwencji wynikających z polskich błędów...

Jakość wyrobów mięsnych – perspektywy rozwoju i przyszłość branży

17 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Biura Promocji Jakości pt. „Jakość wyrobów mięsnych – perspektywy rozwoju i przyszłość branży”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wiodących zakładów mięsnych, reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, a także szefowie organizacji branżowych i grono uznanych ekspertów. Wśród gości znaleźli się m.in. Jan K. Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej...

Sukces konferencji o bezpieczeństwie żywności

Ponad 170 osób wzięło udział w konferencji pt. „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 27 września 2012 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych oraz branży usług ochrony przed szkodnikami, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W wydarzeniu udział wzięli również reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy,...

Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku

27 lipca 2011 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, której organizatorem  było Biuro Promocji Jakości wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział ponad 160 osób, w tym politycy, naukowcy oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych.

W trakcie konferencji odbyły się...

KONFERENCJE I SZKOLENIA


Biuro Promocji Jakości to lider pośród organizatorów szkoleń i konferencji dotyczących bezpieczeństwa żywieniowego w Polsce.

 

 

 

Od 2001 roku zorganizowaliśmy, m.in.: 

• Konferencję szkoleniową „Nadzór weterynaryjny i kontrola wewnętrzna w produkcji bezpiecznej żywności”
• Konferencję szkoleniową „Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w kontekście zagrożeń sanitarnych”
• Kurs „Praktyczne podejście do opracowywania, wdrażania i weryfikacji systemu HACCP”
• Konferencję „Integracja Europejska –  nadzieje i obawy”
• Konferencję szkoleniową „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w ochronie zdrowia publicznego”
• Warsztaty szkoleniowe HACCP „Praktyczne podejście do opracowywania, wdrazania i weryfikacji systemu HACCP”
• Konferencję „Prawo żywnościowe na rok przed akcesją”
• Konferencję „Bezpieczeństwo żywności w Polsce i Unii Europejskiej”
• Konferencję „Praktyczne podejście do audytowania systemu HACCP”
• Konferencję „Bezpieczeństwo żywności w zintegrowanej Europie”
• Konferencję „Praktyczne wdrażanie i audytowanie systemu HACCP w zakładach o nadzorze weterynaryjnym”
• Konferencję szkoleniową „Niebezpieczna żywność w obrocie – uregulowania prawne”
• Konferencję „Substancje dodatkowe do żywności” (w tym warsztaty dla dziennikarzy)
• Konferencję „Reorganizacja Urzędowej Kontroli Żywności”
• Konferencję „Wody butelkowe - fakty i mity”

Urzędowa kontrola żywności a nadzór właścicielski

90 osób wzięło w udział w konferencji szkoleniowej "Urzędowa kontrola żywności a nadzór właścicielski", która odbyła się w dniach 13-14.06.2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie.

Uczestnicy konferencji reprezentowali wojewódzkie i powiatowe inspekcje weterynaryjne, inspekcje sanitarne, jakości handlowej, zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarnie, zakłady piekarniczo-cukiernicze, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.
Konferencja...

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl