szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówSzkolenie z bezpieczeństwa żywności i standardu pest control

Biuro Promocji Jakości zorganizowało w dniach 16-17 listopada w Warszawie seminarium pt. „Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności”.

Seminarium, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej, zgromadziło przedstawicieli firm spożywczych oraz służb urzędowego nadzoru: pracowników inspektoratów weterynarii i stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie rozpoczął wykład pt. „Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w procesach pasteryzacji i sterylizacji żywności”, który wygłosił dr inż. Mirosław Michalski z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Następnie Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością (Sokołów S.A.), przedstawił prezentację „Alergeny w zakładzie produkcyjnym – wykrywanie, walidacja skuteczności mycia maszyn i urządzeń, procedury nadzoru”.
Etapy postępowania organu nadzoru oraz metody postępowania egzekucyjnego w przypadku podejrzenia zagrożenia zdrowia ludzi omówił dr Michał Rudy z Kancelarii Prawnej Result. Z kolei Alicja Walkiewicz z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła założenia nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego etykietowania żywności i oświadczeń żywieniowych. Pierwszy dzień seminarium zakończył wykład Jacka Kucharskiego z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pt. „Nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem żywności w zakładach o niewielkich zdolnościach produkcyjnych, w tym MOL i sprzedaży bezpośredniej”. Następnie uczestnicy wzięli udział w dyskusji oraz uroczystej kolacji.
Drugi dzień seminarium rozpoczął Tadeusz Wojciechowski, prezes Polskiej Federacji Pest Control, który wygłosił prezentację pt. „Projekt europejskiej normy w zakresie usług ochrony przed szkodnikami”. Prezes PFPC wskazał m.in. na rosnące zagrożenie ze strony szkodników w kontekście zdrowia publicznego. Na zakończenie szkolenia konsultant weterynaryjny Adam Jarecki wygłosił prelekcję pt. „Zagrożenia fizyczne i chemiczne w żywności”.

Sponsorem seminarium Biura Promocji Jakości była firma Stigen Sp. z o.o., a patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma Higiena&Pest Control oraz Bezpieczeństwo i Higiena Żywności.

Szkolenia BPJ cieszą się niezmiennie od wielu lat niesłabnącym powodzeniem. Ich niezaprzeczalną wartością jest możliwość swobodnego zadawania pytań oraz uzyskiwanie kompetentnych odpowiedzi, co czyni z seminariów BPJ formę warsztatów szkoleniowych. Ich zaletą jest również dobór wykładowców, którzy uwzględnią praktyczne podejście podczas omawianych tematów.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl