szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówRelacja z konferencji prasowej „Jak uzdrowić wizerunek polskiej żywności?”

Spionizowanie i dofinansowanie służb kontrolnych oraz niezamiatanie skandali żywnościowych „pod dywan” – takie są główne wnioski konferencji prasowej „Jak uzdrowić wizerunek polskiej żywności?”, którą 13 maja w Warszawie zorganizowało czasopismo „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.

W konferencji w Centrum Prasowym PAP udział wzięli: dr Piotr Kołodziej – Główny Lekarz Weterynarii w latach 2001-2004, prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, profesor ekonomii SGH, prof. Jan K. Ludwicki – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przedstawiciel Polski w Forum Doradczym EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Tadeusz Wojciechowski – redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.

– Kluczowy jest sposób rozwiązywania danej afery żywnościowej, a nie jej tuszowanie. Niedopuszczalny jest swoisty sojusz między częścią producentów a Głównym Inspektoratem Sanitarnym, jaki powstał podczas ubiegłorocznej afery z solą wypadową – powiedział na otwarciu konferencji Tadeusz Wojciechowski. – W kontekście aktualnych skandali nie słychać głosu naukowców czy organizacji konsumenckich, a jedynie opinie przedstawicieli największych producentów zrzeszonych w Radzie Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa – wskazał redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.

– Na Zachodzie Europy większość afer wykrywają powołane do tego służby, a nie media, jak to ma miejsce w Polsce. Jak takie „zamiatanie spraw pod dywan” świadczy o Polsce na arenie międzynarodowej? – pytał prof. Jan K. Ludwicki z Państwowego Zakładu Higieny.

Według prof. Stanisława Kowalczyka kłopoty wizerunkowe polskiej żywności to w dużej mierze czarny PR ze strony zagranicznych rządów czy producentów. Główny Inspektor JHARS wskazał jednocześnie na potrzebę pionizacji i dofinansowania służb kontrolnych, w których na szczeblu wojewodów są „pewne cięcia”. – Z drugiej strony prokuratura i sądy nie podejmują lub umarzają wiele spraw zgłaszanych przez organy nadzoru. Dlatego tak ważna jest rola mediów w opisywaniu producentów fałszujących żywność – stwierdził prof. Kowalczyk.

Jacek Łukaszewicz skrytykował akcję Głównego Lekarza Weterynarii „Zero tolerancji”. – To trochę taki pozorny ruch dla mediów, że Inspekcja Weterynaryjna coś robi. Czy to oznacza, że wcześniej tolerowała nadużycia? – pytał prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Zwrócił on również uwagę na liberalizowanie prawa przez resort rolnictwa, przez co lekarzom weterynarii odbiera się skuteczne narzędzia kontroli. – To ewidentny konflikt interesów, kiedy minister rolnictwa dba o wyniki produkcji rolnej, a jednocześnie nadzoruje Inspekcję Weterynaryjną, która kontroluje producentów – podsumował prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Z kolei dr Piotr Kołodziej stwierdził: – Nie oburzajmy się na Czechów czy Duńczyków, że krytykują polską żywność. Oni po prostu nie mieli żadnych informacji odnośnie zagrożenia i sposobów rozwiązania danego skandalu. Brak informacji to najgorsza informacja – powiedział b. Główny Lekarz Weterynarii, który również opowiedział się za pionizacją oraz wzmocnieniem służb nadzoru. – Najważniejsze jednak, by prawo było przestrzegane przez producentów, a inspekcje potrafiły to egzekwować – dodał Kołodziej.

W podsumowaniu konferencji Tadeusz Wojciechowski zaapelował o „okrągły stół” na temat polskiej żywności. – Należy doprowadzić do szerokiej debaty ekspertów: naukowców, przedstawicieli inspekcji oraz producentów i dystrybutorów żywności.

W atmosferze propagandy sukcesu trudno bowiem o merytoryczną dyskusję. Ponadto powinna powstać, opracowana przez kompetentnych specjalistów, „mapa drogowa” dla rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej, także z uszanowaniem interesów konsumentów – powiedział redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl