szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówWażna debata o jakości i bezpieczeństwie polskiej żywności

Sukces konferencji Biura Promocji Jakości

Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, którą Biuro Promocji Jakości zorganizowało 23 kwietnia 2013 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W wydarzeniu udział wzięli również reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, naukowcy, szefowie organizacji branżowych oraz grono uznanych ekspertów. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor JHARS, Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Jarosław Naze – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, prof. Stanisław Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.

Konferencję otworzył wykład pt. „Najczęściej występujące problemy w urzędowym nadzorze nad żywnością”, który wygłosiła Monika Skowron z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Według Moniki Skowron istotnymi problemami są: niska świadomość małych przedsiębiorców odnośnie obowiązków wynikających z prawa żywnościowego, nieznajomość przepisów prawa, duża rotacja podmiotów (sklepy, kioski), działalność prowadzona przez obcokrajowców (np. mała gastronomia), a także prowadzenie żywienia zbiorowego w systemie cateringowym – uruchomienie lub rozszerzenie działalności bez decyzji PIS.
Następnie prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wygłosił referat pt. „Aktualne zagrożenia w branży mięsnej na podstawie kontroli i badań prowadzonych przez IJHARS”. Prof. Kowalczyk zauważył, że w rok po aferze solnej nadal mamy do czynienia z kolejnymi kryzysami żywnościowymi. – Warto zwrócić uwagę na reakcje poszczególnych państw na wydarzenia, niektórzy próbują „odbijać piłeczkę” do Polski. Z drugiej strony za mało mówimy o etyce i transparentności biznesu, a to tematy które będą nabierały znaczenia – podsumował szef IJHARS.
Z kolei prezentację pt. „Identyfikowalność surowców w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentów” wygłosił Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu Sokołowa S.A. ds. Systemów Zarządzania Jakością. – Identyfikowalność jest w zainteresowaniu rządzących, ponieważ jest elementem systemu odpowiedzialnego za zdrowie publiczne, pozwala na działania „antykorupcyjne” (nieuczciwa konkurencja, fałszowanie produktu), umożliwia kontrolę chorób niebezpiecznych dla ludzi oraz umożliwia kontrolę zdrowia zwierząt w nagłych wypadkach związanych z zanieczyszczeniem środowiska lub surowca –  stwierdził Antoni Gibowicz.

Następną częścią konferencji był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Adam Jarecki – konsultant weterynaryjny, prof. Stanisław Kowalczyk, Jacek Leonkiewicz – prezes Animal by Products-Polskiego Związku Przetwórców, Jacek Łukaszewicz, Jarosław Naze – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, prof. Mieczysław Obiedziński z SGGW, Anita Panek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, prof. Bolesław Wojtoń, Marek Zagórski – prezes Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, prof. Stanisław Zięba.
Paneliści wskazywali, że organy ścigania nie podejmują lub umarzają wiele spraw zgłaszanych przez Inspekcję Weterynaryjną. W tym kontekście zaakcentowano potrzebę wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz pionizacji służb urzędowego nadzoru. Gorącą dyskusję wywołała też kwestia zagrożenia ze strony poliakrylanu sodu występującego w podkładkach absorpcyjnych opakowań surowego mięsa czy ryb.

Drugą część konferencji otworzył wykład Adama Jareckiego pt. „Procedury wycofania żywności z rynku – wymagania prawne a praktyka”. Adam Jarecki omówił m.in. propozycje zmian przepisów odnośnie wycofywania produktów z rynku, jakie przygotował Główny Inspektorat Weterynarii.
Kolejną prezentację przedstawił Tadeusz Wojciechowski, prezes Polskiej Federacji Pest Control. W wystąpieniu pt. „Food Defense – jak chronić zakład produkcji żywności przed zagrożeniami (case study – obecność trutki na gryzonie w proszku mlecznym)” Tadeusz Wojciechowski przybliżył założenia programu Food Defense, którego celem jest ochrona żywności, konsumenta, ale i wizerunku danej firmy spożywczej przed intencjonalnymi działaniami czy sabotażem. – Jednym z elementów Food Defense jest skuteczna ochrona zakładu produkcyjnego przed szkodnikami. Do ich zwalczania wykorzystuje się potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne, dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnego i doświadczonego operatora pest control – podsumował Tadeusz Wojciechowski.
Konferencję Biura Promocji Jakości zamknął wykład pt. „Powrót do Polskich Norm szansą na poprawę jakości krajowych wyrobów żywnościowych” wygłoszony przez dr. inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz Annę Stankowską, dyrektor Wydziału Certyfikacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. – Potwierdzony certyfikatem Znak Zgodności z Polską Normą przynosi producentowi wiele korzyści, m.in. przewagę marketingową nad konkurentami oraz ułatwienie procedur przetargowych. Z kolei konsumentowi znak PN zapewnia bezpieczny i najwyższej jakości wyrób spożywczy – podkreśliła Anna Stankowska.

Swoje wystąpienia wygłosili również przedstawiciele sponsorów głównych konferencji, firmy: BASF, J.S. Hamilton, Stigen, TÜV Rheinland.

Patronami honorowymi konferencji „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń” byli: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. Konferencję rekomendował Polski Komitet Normalizacyjny.

Partnerami konferencji byli: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Polska Federacja Pest Control, Polska Izba Handlu, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskich Przetwórców Mleka.

Sponsorami głównymi konferencji były firmy: BASF, J.S. Hamilton, Stigen, TÜV Rheinland.

Sponsorami wspierającymi konferencji były firmy: Dalmyt, Lloyd's Register Quality Assurance, Śnieżka, TÜV Nord.

Patronami medialnymi konferencji byli: AgroNews.com.pl, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Bilans Dodatni, Gospodarka Mięsna, Przegląd Mleczarski, TVR – Telewizja Rolnicza. Konferencję relacjonowało liczne grono ogólnopolskich i branżowych mediów.

Wszystkim uczestnikom, patronom i partnerom dziękujemy za przybycie i wsparcie. Już dziś zapraszamy na kolejne konferencje i szkolenia organizowane przez Biuro Promocji Jakości.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl