szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówSeminarium szkoleniowe Biura Promocji Jakości

Trzeba wzmocnić system bezpieczeństwa żywności

Przedstawienie zmian w systemie bezpieczeństwa żywności, które niedawno ogłosiła Komisja Europejska, było jednym z celów seminarium pt. „Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości zorganizowało 20-21 listopada w Warszawie.
 
Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej i zgromadziło przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, firm spożywczych, paszowych, jednostek certyfikujących, polityków, naukowców oraz dziennikarzy.
Wśród gości, prelegentów i panelistów seminarium znalazło się grono uznanych ekspertów, w tym m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr Piotr Kołodziej, b. Główny Lekarz Weterynarii; prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.
 
„Parówki a'la cielaczki”
Seminarium rozpoczął prof. Stanisław Kowalczyk wykładem pt. „Stanowisko Inspekcji w zakresie fałszowania żywności pochodzenia zwierzęcego”. Główny Inspektor JHARS podał przykłady niedozwolonych praktyk jak: użycie nazwy „Parówki a’la cielaczki kiełbasa homogenizowana indycza” dla wyrobu niezawierającego w składzie mięsa cielęcego czy podanie nazwy „Parówki z serem”,  mimo że do produkcji użyto składnika seropodobnego. Innym zafałszowaniem było zastosowanie nazwy „Pasztet z kaczki” oraz rysunku kaczki dla wyrobu niezawierającego w składzie tego rodzaju mięsa.
Następnie Adam Jarecki, audytor Jeronimo Martins Polska, przedstawił zagadnienie Food Defense według wymagań systemów jakości IFS i BRC. Zdefiniował on Food Defense jako system środków zapobiegawczych przed świadomym użyciem różnych substancji (np. chemicznych oraz czynników biologicznych) przez ludzi, którzy chcą zaszkodzić zakładowi spożywczemu.
B. Główny Lekarz Weterynarii dr Piotr Kołodziej zaprezentował temat patologii przy produkcji żywności i działań służb nadzoru. Powołał się na opinie lekarzy weterynarii „z terenu”, którzy skarżą się na efekt skutków ubocznych programu „Zero tolerancji”: zbyt małą ilość inspektorów w odniesieniu do nałożonych zadań, brak czasu na przygotowanie się do kontroli oraz czasochłonną biurokrację.
Następnie Bogumiła Mikołajczak, b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, opisała zasady nadzoru właścicielskiego i weterynaryjnego nad bezpieczeństwem mleka, a Aleksander Mackiewicz, prezes Pomona Company, omówił najnowsze wyniki badań podkładek absorpcyjnych MEGA CO2 w opakowaniach mięsa i ryb.
 
Konieczna koordynacja działań
Kolejną częścią seminarium był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Jan Krzysztof Ardanowski; Adam Jarecki; dr Piotr Kołodziej; prof. Stanisław Kowalczyk; Jacek Łukaszewicz; Bogumiła Mikołajczak; prof. Mieczysław Obiedziński z SGGW; prof. Stanisław Zięba. Dyskusję moderował Tadeusz Wojciechowski – prezes BPJ i redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.
Paneliści zgodzili się, że wobec niedawnych afer i nieprawidłowości nowe podejście do bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu jest niezbędne. Wskazywano na potrzebę wzmocnienia krajowych służb kontrolnych oraz jasne określenie ich kompetencji, zwłaszcza w kontekście kolejnych chybionych projektów ustaw dotyczących reformy UKŻ. Eksperci zwrócili uwagę również na konieczność efektywniejszej i szybszej współpracy pomiędzy samymi inspekcjami oraz koordynacji działań z organami ścigania. Debata wzbudziła zainteresowanie mediów ogólnopolskich i branżowych. Po debacie goście uczestniczyli w uroczystej kolacji.
Drugi dzień seminarium rozpoczął wykład dra Piotra Kołodzieja nt. bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz. Omówił on m.in. sposoby postępowania i  pochodzenie produktów zanieczyszczonych mykotoksynami czy zawierających pozostałości. Z kolei Czesław Łukowski, przedstawiciel przemysłu paszowego, wygłosił prezentację pt. „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji pasz”.
Następnie Tadeusz Wojciechowski omówił znaczenie i korzyści wynikające z powstającej europejskiej normy pest control. Prezes Biura Promocji Jakości wskazał m.in. na rosnące i często lekceważone zagrożenie ze strony szkodników w podmiotach łańcucha żywnościowego.
Na zakończenie seminarium dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Państwowym Zakładzie Higieny, opisał najważniejsze zmiany ogłoszone w maju br. przez Komisję Europejską w systemie bezpieczeństwa żywności. – Przyjęto nowocześniejsze i uproszczone podejście do ochrony zdrowia, w większym stopniu oparte na ocenie ryzyka. Celem jest uproszczenie przepisów i wprowadzanie inteligentniejszych regulacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych ciążących na zainteresowanych podmiotach. Wszystko to ma służyć skuteczniejszemu i bardziej przejrzystemu systemowi kontroli w całym łańcuchu – podsumował dr Postupolski.
 
Resort rolnictwa nie chce debaty
Patronem honorowym seminarium była Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wydarzenie było rekomendowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Partnerami seminarium byli: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Izba Zbożowo-Paszowa, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polska Izba Handlu, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Związek Polskich Przetwórców Mleka.
Sponsorami seminarium byli: Polski Rejestr Statków Pion Certyfikacji,  Dalmyt Sp. z o.o. oraz Bird Control. Patronami medialnymi wydarzenia byli: „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, „Przegląd Mleczarski”, portal AgroNews.com.pl i telewizja TVR.
Pomimo wystosowanych zaproszeń na seminarium nie pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ani Głównego Lekarza Weterynarii.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl