szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówProgram Liderzy Jakości Żywności jest niezależny, otwarty, bezpłatny, wiarygodny, obiektywny

Niezależny
    Liderzy Jakości Żywności to program pozarządowy, niekorzystający z funduszy publicznych.

Edukacyjny
     Adresowany zarówno do konsumentów, jak i producentów żywności. Konsumenci kupujący produkty spożywcze ze znakiem "Liderzy Jakości Żywności" będą mięć gwarancję najwyższej jakości produktu. Producenci, którzy spełnią wysokie wymagania, skorzystają z szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w kraju i za granicą.

Wiarygodny

      Firmy, które uzyskały godło Lidera Jakości Żywności, są objęte systemem kontroli sprawdzającej, czy nie odstąpiły od deklarowanych we wniosku standardów jakościowych.

Otwarty

      Program obejmuje wszystkie grupy produktów żywnościowych niezależnie od kraju pochodzenia.

Bezpłatny

      Program Liderzy Jakości Żywności jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, non profit.

Obiektywny
     Nad obiektywizmem czuwa Kapituła Godła złożona z wybitnych naukowców, specjalistów w dziedzinie żywienia, technologii przetwórstwa żywności oraz międzynarodowego prawa i systemów jakościowych.

     Skład Kapituły Godła: kliknij tutaj

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl