szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówOPINIE O PROGRAMIE

Prof. dr hab. STANISŁAW BERGER, Twórca Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, laureat nagrody honorowej


„Przyjąłem to wyróżnienie z wielką radością, bo również jako przeciętny konsument chciałbym mieć pewność co do bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Program to bardzo dobry pomysł, dzięki któremu zwracamy uwagę na jakość pożywienia”.

Prof. MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, Komitet ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności w Radzie Gospodarki Żywnościowej

"W mojej opinii jest to bardzo dobra i pożyteczna inicjatywa, stawiająca ubiegającym się o znak Lidera Jakości Żywności wysokie wymagania, co uważam za najważniejszy aspekt tego przedsięwzięcia".

Dr JERZY PLEWA, Wicedyrektor generalny w dyrekcji do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej,  laureat nagrody honorowej


„Chciałbym serdecznie podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Warto zauważyć przy tym, że za pracą, która została uhonorowana Godłami stoją zastępy ludzi”

Prof. dr hab. BOLESŁAW WOJTOŃ, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach


„Celem znaku jest przybliżenie producentów żywności konsumentom. Nie jest przyznawany bezterminowo i może zostać odebrany, gdy producent standardy naruszy. To bardzo dobra i wiarygodna inicjatywa”.

Eric Poudelet, Dyrektor ds Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej (DG SANCO) 

Program to inicjatywa bardzo cenna. O bezpieczeństwo żywności dbać należy nieustannie. A polega to między innymi na wskazywaniu i popieraniu wysiłków i osiągnięć  podmiotów, które na tym polu wyróżniają się szczególną dbałością.

dr HERMANN B.W.M. KOETER, Dyrektor ds Naukowych Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)


„Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji programu Liderzy Jakości Żywności. Jestem pełen uznania dla tego typu inicjatyw, promujących najwyższą jakość i standardy bezpieczeństwa żywności”

Prof. STANISŁAW ZIĘBA, Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej


„Gratuluję pomysłu i inicjatywy. Nagroda już funkcjonuje w świadomości nie tylko środowiska związanego z żywnością, ale w wymiarze znacznie szerszym. Przedsięwzięcie należy zaliczyć do zdecydowanie udanych.”

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl