szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówW skład Rady Programowej pisma „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” wchodzą przedstawiciele najważniejszych środowisk opiniotwórczych, związanych z branżą żywnościową.

Parlament
Jan Krzysztof Ardanowski
, były wiceminister rolnictwa, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Minister Koordynator ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Komisji Europejskiej w Brukseli

Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

Urzędowa Kontrola Żywności
Andrzej Chodkowski
, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Lek. wet. Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii

Naukowcy
Prof. Janusz B. Berdowski
, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Berger, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Lenart, Wydział Nauk o Żywności SGGW

Prof. dr hab Jan K. Ludwicki, Państwowy Zakład Higieny

Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa

Dr Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, Wydział Nauk o Żywności SGGW

Prof. dr hab. Bolesław Wojtoń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej

Producenci
Waldemar Broś
, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

Witold Choiński, Prezes Zarządu Związku „Polskie Mięso”

Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka

Edmund Kośnik, Prezes Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa

Stefan Kwiecień, b. Prezes Krajowej Unii Producentów Soków

Jacek Leonkiewicz, Prezes Zarządu, Animal By Products – Polski Związek Przetwórców

Jan Olczak, Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP

Rajmund Paczkowski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Julian Pawlak, Prezes Krajowej Unii Producentów Soków

Janusz Rodziewicz, Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Adam Tański, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej

Dystrybutorzy:
Waldemar Nowakowski
, Prezes Polskiej Izby Handlu

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl