szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówProf. dr hab. Bolesław Wojtoń
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Studia wyższe:
Lekarz weterynarii (1961) na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie,
Mgr inż. technologii rolno-spożywczej (1971) na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej WSR w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:
1961 r. –  Wojewódzki Zakład Weterynarii w Rzeszowie – wszystkie szczeble praktyki weterynaryjnej,
1997-nadal: Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego PIWet. na stanowiskach od asystenta do profesora,
Ostatnio: kierownik Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.

Działalność naukowa:
Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą badania nad mikroflorą chorobotwórczą w żywności pochodzenia zwierzęcego (Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.) oraz nad wpływem czynników ograniczających rozwój tej mikroflory, z tej dziedziny opublikował ponad 120 prac. Jest promotorem 3 zakończonych i 2 otwartych przewodów doktorskich.
W zakładzie, którym kieruje, powołane zostały i przez niego współorganizowane krajowe laboratoria referencyjne do badania mleka i przetworów mlecznych, badania pozostałości hormonów i tyreostatyków oraz substancji hamujących.

Za granicą:
Przebywał na rocznym (1975-1976) stażu naukowym w Animal Science Departament, Ohio State University, USA oraz krótkoterminowych stażach w: Centrum FAO ds. badań nad Campylobacter, Uniwersytet w Brukseli (1990), USDA Ochran Fellowship, Washington, USA (1993), International Business School, Canterbury, Kent, England (1998), European Institute of Public Administration, Maastricht, Holandia (1998).

W komitetach i radach naukowych:
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa. Mikrobiologów, Towarzystwa Naukowego Technologów Żywności Phi Tau Sigma (USA).
Posiada odznaczenia: Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medal „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.
Uczestniczy w zespołach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl